КОНКУРС НА LE FRESNOY- Национално студио за съвременни изкуства

Досиетата за преселекция трябва да бъдат изпратени най-късно до 29 април 2016 г, полунощ, пощенското клеймо удостоверява. Les dossiers de présélection sont à envoyer au plus tard le vendredi 29 avril 2016 minuit.

www.lefresnoy.net