51-ви Международен певчевски конкурс в Тулуза

Формулярите за кандидатвстване вече качени на сайта www.chant.toulouse.fr
Те трябва да бъдат изпратени преди крайния срок, 15 май 2016 г.