Концерт на дуо Agitare bene: 100 години Les Six

Концерт на 25 януари 2016 г. от 19.00 ч., посветен на творчеството на Групата на шестимата композитори от периода 1916 - 1923 г. с дуото "Аgitare bene", кларинет и пиано, зала Славейков, вход свободен до изчерпване на местата в залата.   
 

 

Les Six (Шестте) е френска група композитори, активна между 1916-1923 г. В нея членуват Жорж Орик, Люи Дюре, Артур Онегер, Франсис Пуленк, Дариус Мийо и Жермен Тайфер. Шестимата казват сами за себе си, че са събрани по-скоро защото са били част от един и същ приятелски и професионален кръг, отколкото защото характерите и идеологията им съвпадали – Орик и Пуленк следвали идеите на Жан Кокто, Онегер – Немския романтизъм, Мийо – лириката на средиземноморието. Но онова, което ги обединява, става общото желание да скъсат с властващия до тогава в Париж импресионизъм, наложен от Дебюси и Равел.


Любовта към дървените духови инструменти във френската традиция ражда множество произведения с тяхно участие, каквито пишат и композиторите от Шесторката. Такива са Сонатата за кларинет и пиано на Пуленк и Сонатината на Онегер. 

В програмата : 

А. Онегер – Сонатина за кларинет и пиано (1922)

1. Modéré

2. Lent et soutenu

3. Vif et rythmique 

Г. Пиерне – Канцонета (1888) 

Ф. Пуленк – Соната за кларинет и пиано (1962)

1. Allegro tristamente (Allegretto - Très calme - Tempo allegretto)

2. Romanza  (Très calme)

3. Allegro con fuoco (Très animé)

 

 * * * 

 

Г. Форе – Берсьоз (1879) 

А. Пиацола – История на Тангото (1986)

1. Bordel 1900

2Café 1930

3. Nightclub 1960

4. Concert d'Aujourd'hui