Международна конференция : Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция

Посветена на 20 години специалност „Балканистика”,

Факултет по славянски филологии, СУ „Св.Кл.Охридски”

 

София, 30-31 май 2014

 

Работни езици:  български, английски, френски, руски, немски.

Вход свободен

Програма на конференцията