Действия в полза на ромското население в Сливен

В понеделник, 7 декември, в зала „Славейков” на Френския институт в България ще се проведе конференция, озаглавена „Ключовата роля на медиаторите за изграждането на здравна политика в полза на ромското население на местно равнище – образцовият проект, разработен от „Лекари на света” и община Сливен”.

За повече информация във връзка с това предстоящо събитие