Ред в нашите контейнери за отпадъци!

Устойчиво управление на общинските отпадъци – добри практики от България и Франция”

Специализиран семинар, посветен на управлението на общинските отпадъци и тяхното оползотворяване, ще се проведе на 9 юли в залата на Френския институт в България. Организиран съвместно с Министерството на околната среда и водите и в партньорство с Асоциацията на еколозите от общините в България в рамките на цикъла Париж Климат 2015 – СОР 21, той има за цел да насърчи намаляването и оползотворяването на отпадъците на местно равнище.

Г-н Пиер Хирцберже, генерален директор на техническия отдел на Сиктом от Париж, и г-н Пол Дефонтен, основател и президент на Националния клуб за рециклиране, ще присъстват на събитието, за да представят добрите практики във Франция.

 

*присъствие – с покана

програма на събитието