Пречистването на отпадъчни води - приоритет, възможност.

7-мата Международна конференция БУЛАКВА 2015 се проведе на 12 март, четвъртък,  в Интер Експо Центъра в София. Едно задължително събитие за специалистите от сектора и ръководните политически лица, чиято тазгодишна тема бе „Енергийна ефективност в отрасъл ВиК – минимална консумация и максимално производство на енергия, подпомагащи борбата срещу глобалното затопляне и промените в климата”. Водата е следователно ресурс, който трябва да бъде по-добре съхраняван, но и по-ефективно оползотворяван...

За повече информация