x

Представителство Campus France България

25.08.2021

Представителството Campus France България е създадено през 1998 г. в рамките на политиката за популяризиране на френското висше образование, провеждана с постоянство години наред от Френския институт в България. Дейността му е разнообразна и насочена към всички, заинтересовани от обучение на френски език във Франция или във франкофонските програми в България.

Представителството Campus France оказва персонализирана помощ при изграждане на проектa за обучение във Франция и неговото изпълнение. За целта предоставя необходимата информация, съдейства за анализ на проекта и ориентация към дадена специалност и учебни заведения, разяснява процедурите за кандидатстване, оказва помощ при подготовка на досието за кандидатстване и проследяването му до получаване на окончателен отговор от учебното заведение. Campus France България информира също така за възможностите за финансиране на престоя за обучение във Франция и за необходимата подготовка преди заминаване.

Campus France България организира през цялата година различни прояви, свързани с френското висше образование : срещи с ученици и студенти в София и други градове в страната, през ноември « Виртуален форум за образование и професионална реализация » – първи етап на Балканското турне, провежда тематични ателиета онлайн.

Една важна част от дейността на представителството е свързана с организацията по предоставяне на стипендиите на френското правителство както и с подготовка и проследяване на досиетата на стипендиантите.

Campus France България е посредник при изграждането на контакти за сътрудничество между френски и български университети. Организиране на презентации на университетски програми пред български студенти е част от приоритетите му.
Дейността на Espace Campus France не се ограничава единствено в областта на популяризи-рането на френското висше образование. Друга основна насока е подобряване качеството на приема на български студенти във френските висши учебни заведения. 

Франция е 4та страна в света по прием на чуждестранни студенти и 6та по прием на български студенти.

Контакт:

Тел : +359 2 937 79 64

campusfrance@institutfrancais.bg

Назад