Университетски франкофонски програми в България

КАКВО ОЗНАЧАВА ФРАНКОФОНСКА ПРОГРАМА ?

Предимство : една специалност и един език

 • Университетско обучение от 1 до 5 години
 • Преподаване на френски език
 • Международно признати дипломи
 • Партньорство между български университети и университети от  франкофонските страни
 • Лекции, водени от франкофонски преподаватели
 • Широк спектър от специалности : информатика, електроинженерство, химично и биохимично инженерство, икономика и стопанско управление, политически науки, индустриална логистика, европейско право, мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация. 

Защо да изберем франкофонска програма?

За получаване на знания на високо ниво

Предлага се качествено образование, базирано на високи изисквания и професионализация на обучението, включващо:

 • сътрудничество с франкофонски университети
 • участие на преподаватели от франкофонското научно пространство
 • квалификационни стажове за българските преподаватели

За развиване на професионални умения

Обучението е допълнено от :

 • конференции, провеждани от външни лектори
 • стажове в предприятия за студентите

За овладяване на специализирана терминология на френския език

Провеждани изцяло или частично на френски, лекциите позволяват да се задълбочат езиковите познания и да се постигне професионално владеене на езика. Широко място е отделено и на изучаването на втори чужд език.

За приобщаване към франкофонската научна общност

 • около 700 студенти се обучават в момента по тези програми
 • мрежа от дипломирани специалисти с допълнителни квалификации
 • многобройни връзки с чуждестранни университети