Индивидуални курсове

Предлагаме ви индивидуални уроци, съобразени с вашето свободно време и нужди, както и курсове в малки групи (с 2, 3 или 4 души) по месторабота, във вашия дом или в института.

Вие посочвате дните и часовете, които са удачни за вас, а ние ви осигуряваме преподавател, който би могъл да поеме обучението ви.

Курсовете се заплащат предварително в пакет от 10 астрономически часа, а цената е 35 лева на час за човек. Има отстъпки за малки групи.

Цената на първия пакет е 350 лева за 10 астрономически часа. За всеки следващ закупен пакет получавате един час бонус.

В случай че преподавателят идва на посочено от вас място, заплащате допълнително транспортни разходи, които възлизат в размер на 10 лева на посещение. Тези разходи се добавят към цената на пакета за уроците.

Курсове по френски език online

Френският институт Ви предлага и курсове по френски език по SKYPE. Идеално решение, което може да започне във всеки един момент там, където Ви е удобно!

Ние Ви свързваме с преподавател, който ще поеме обучението Ви, а Вие му посочвате дните и часовете, които са удачни за вас за провеждане на занятията.

Курсовете по SKYPE се заплащат предварително в пакет от 10 астрономически часа, а цената е 30 лева на час за човек.

 

Важно:

  • Пакетът от 10 часа трябва да бъде изразходван за период от максимум 12 седмици от датата на първия час.
  • В случай на анулиране на часа от страна на преподавателя, на курсиста ще бъде предложен график за отучване, който може да бъде извън периода от 12 седмици на обучение.
  • В случай на анулиране от час от страна на курсиста, извършено по-малко от 24 часа преди урока, часът бива заплатен от курсиста. Този час не може да бъде отучен или възстановен.
  • В случай на анулиране от час от страна на курсиста, извършено повече от 24 часа преди урока, той бива отучен в ден и час, удобни за курсиста и преподавателя.
  • Час не може да бъде анулиран повече от един път. В случай на повторно анулиране той се заплаща от курсиста и не може да бъде отложен.
  • Курсистът и преподавателят организират часовете в зависимост от часовете, честотата и продължителността, които са удобни за тях.


Свържете се с нас за повече информация.