Календар на курсовете за възрастни и за деца

 

СЕСИЯ 2 , присъствени курсове за възрастни: от 05/12/2020 до 14/02/2021 ( 72 уч.ч.) 

Графикът на курсовете ще бъде качен на 12/11/2020. Записванията ще продължат  до 02/12/2020

Календар на присъствените курсове за възрастни във Френския Институт/ учебна година 2020/2021г.

 

СЕСИЯ 2 ОНЛАЙН*: от 12/12/2020 до 23/02/2021 ( 72 уч.ч)

Графикът на онлайн курсовете ще бъде качен на 12/11/2021. Записванията ще продължат  до 09/12/2020

Календар онлайн-курсове за възрастни/ учебна година 2020/2021г.

 

 

КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА

ВТОРИ СРОК: от 08/02/2021 до 20/06/2021

Графикът на курсовете ще бъде качен на 11/01/2021. Записванията ще продължат  до 02/02/2021

Календар на курсовете за деца през чубната 2020/2021г.

ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА ИНСТИТУТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕТЕ ПРЕДПАЗНА МАСКА!

 

*Какво представлява онлайн сесията

Сесията обхваща 72 учебни часа чрез видеоконференция с преподавател от Френския институт. Освен този курс "на живо", преподавателят изпраща редовно материали и писмени упражнения, които се коригират или индивидуално или в група по време на видеоконференциите. Веднага щом се запишете за курс, ние Ви предоставяме платформа, на която е качен материал, съответстващ на Вашето ниво: уроци, упражнения за  слушане с разбиране, четене с разбиране, граматика, лексика, спрежения на глаголите, песни, игри и др. Благодарение на тази платформа се упражнявате сами! 

 

Важно: курсистите, които се записват за ниво A1-1 (ниво 1), A2-2 (ниво 4); B1-2 ниво 6); B2-1 (ниво 8) et C1-1 (ниво 11)  трябва също така да си закупят учебниците и учебни тетрадки отговарящи на нивото им.

 

Alter Ego 1 + : 65 лв (покрива нива 1, 2 и 3)

Alter Ego 2 + : 65 лв (покрива нива 4 и 5)

Alter Ego 3+ : 70 лв (покрива нива 6 и 7)

Alter Ego 4: 75 лв (покрива нива 8, 9 и 10)

Alter Ego 5: 80 лв (покрива нива 11, 12  и 13)

 

В случай, че имате  въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по имейл : ifb-cours@institutfrancais.bg  или на телефон: 02 937 79 61 / 02 937 79 56/ 02 937 79 36