DFP: диплом по френски език с професионална насоченост

Френският институт в България е официален изпитен център за DFP, диплом по френски език с професионална насоченост, към Търговската промишлена палата на Париж (CCIP).

Тези дипломи първоначално са разработени за оценяване възможността да се комуникира на френски език в основните професионални области. Те са признати от много образователни системи, висшите учебни заведения и най-престижните университети и затова дипломите DFP са голямо предимство във франкофонския професионален контекст, във Франция и по света.

DFP SPÉCIALITÉS са адресирани към онези от вас, които са избрали специалност и желаят да комуникират на френски език в тясна област, например в областта на правото, туризма, в сферата на хотелиерството, секретарството, науките и техниката, здравеопазването и медицината.

Дипломите DFP са насочени съм :

  • Фирми и институции, които желаят да осигурят знания на своите служители да комуникират на френски език в елементарни ситуации от професионалния живот.
  • Студенти или хора, които имат нужда от официално сертифициране на уменията им по френски език, за да валидират или допълнят академична диплома или за да разполагат с диплома, адаптирана към изискванията на професионалния свят и призната от множество организации и фирми.
  • Училища или университети, които искат да валидират елементарно ниво по френски език в края на общо или професионално обучение.

Във Френския институт в България можете да се явите на: DFP Juridique (юридически френски), DFP Affaires (бизнесфренски), DFP Tourisme et hôtellerie (туризъм и хотелиерство).

За повече информация: http://www.francais.cci-paris-idf.fr/ (Рубрика: Formations et diplômes de français professionnelдипломи и тестове)