Салони 2016

Салон "Обучение и професионална реализация" 2016

 

 

 

Френското посолство в България има удоволствието да ви представи Салона « Обучение и професионална реализация », организиран от Френския институт в България и Агенция Campus France Париж, който ще се проведе на 28 и 29 октомври 2016 година в София.

 

 

 

 

 

 

 

Събирайки на едно място френски висши учебни заведения и представители на франкофонските програми в България, тази проява ще даде възможност, както за директен контакт със студентите, така и за развитие на междууниверситетското сътрудничество.

С участието на френски предприятия в България и на български фирми утвърдени на франкофонските пазари, в партньорство с Business France и Френско-българската търговска и индустриална камара (CCIFB), тази проява има за цел също така да засили диалога между университети и предприятия, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.

Нашите общи цели, не само в рамките на динамичното френско-българско сътрудничество, но и в контекста на европейската интеграция са :

 •  засилване на студентската мобилност,
 •  създаване на съвместни програми за обучение във висшето образование между учебни заведения и развитие на научното сътрудничество,
 •  засилване на диалога между университети и предприятия по въпросите на висшето образование и професионалната реализация

Салонът е насочен към франкофони и нефранкофони : 

 • ученици, които желаят да продължат образованието си във Франция или във франкофонските програми в българия
 • студенти, желаещи да се обучават във Франция или във франкофонските програми в България
 • студенти, които търсят професионален стаж
 • дипломирани специалисти, търсещи работа

Салонът ще бъде организиран в 4 тематични секции :

 • зала « Образование », където университети и специализирани френски висши учебни заведения  както и представители на франкофонските програми в България ще представят нивото и професионалната ориентация на предлаганите учебни програми и свързаните с тях възможности за професионална реализация
 • зала « Кариера », където представители на предприятията ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете, на работните места и възможностите, които им се предлагат за работа в България и във Франция
 • зала « Aтелиета », където специалисти от водещи фирми за набиране на кадри ще проведат серия от тематични  ателиета, свързани  с придобиване на практични умения при търсене на стаж или работа
 • зала « Конференции »,където ще бъдат представени различни тематики свързани с обучение във Франция и във франкофонските програми в България, както и възможностите за финансиране на обучението и стипендиите на френското правителство.

Повече информация за Салон  "Обучение и професионална реализация" можете да откриете на сайта на събитието salonetudesetcarrieres.bg 

Сайтът за задължителното онлайн записване за Срещи с представителите на предприятията и за участие в Ателиетата е ОТВОРЕН!

Пътуващ салон на образованието 2016

 

Пътуващият салон на образованието 2016 се организира от Френския институт в България съвместно с Френското посолство в Албания, Френския институт в Босна-Херцеговина , Френския институт в Сърбия и със съдействието на Агенция Campus France Париж, в следните градове: Варна, Велико Търново, Тирана, Сараево и Нови Сад.

Варна

31 октомври

10h00 – 18h00

Франкофонски център/Aлианс франсез

Велико Търново

2 ноември

10h00 – 18h00

Регионална библиотека

Тирана

4 ноември

10h00 – 18h00

 

Сараево

7 ноември

10h00 – 18h00

Университет в Сараево

Нови Сад

9 ноември

10h00 – 18h00

Университет в Нови Сад

С тази проява се открива кандидат-студентската кампания за учебната 2017/2018 година. Събирайки на едно място френски висши учебни заведения и представители на франкофонските програми в България, Албания, Босна-Херцеговина и Сърбия, тази проява ще даде възможност, както за директен контакт с бъдещите  студенти, така и за развитие на междууниверситетско сътрудничество.

Целта на Салона е :

 • да представи френското висше образование : всички специалности, всички нива
 • както и франкофонските програми в четирите страни на турнето
 • да ориентира кандидатите и да ги насочи в избора на специалност и учебни заведения
 •  да информира за различните възможностите за финансиране на обучението
 • да разясни процедурите за кандидатстване и прием
 • да информира за качеството на приема във Франция и в страните от региона

 

 Повече информация за "Пътуващият салон на образованието" 2016 можете да откриете на сайта на събитието