Представителство Campus France България

 

Представителството Campus France в България е създадено през 1998 година в рамките на политиката за популяризиране на френското висше образование, провеждана с постоянство години наред от Френския институт в България.


Дейността на Campus France България е разнообразна и насочена към всички, заинтересовани от обучение на френски език във Франция или във франкофонските програми в България.


Представителството Campus France оказва персонализирана помощ при изграждане на проекта за обучение във Франция и съдействие за изпълнението му : предоставяне на информация, анализ на проекта и ориентация към дадена специалност, помощ при подготовка на досието за кандидатстване и проследяването му до получаване на окончателен отговор от учебното заведение.

В този контекст Еspace Campus France :

- разработва и разпространява промоционални материали
- поддържа адаптирани
те за българската публика сайтове :

Campus France България организира през цялата година различни прояви свързани с френското висше образование : срещи, презентации, Салон « Обучение и професионална реализация » през октомври, Пътуващ салон на образованието през октомври/ноември и участва в образователни салони организирани от партньори в чужбина и в страната.

При проявен интерес от страна на български учебни заведения, Espace Campus France провежда срещи с ученици и студенти в София и в провинцията.

Campus France България е посредник при изграждането на контакти за сътрудничество между френски и български университети. Организиране на кампании за представянето на магистърски програми пред български студенти е част от приоритетите му.

Дейността на Espace Campus France не се ограничава единствено в областта на представянето на френското висше образование. Друга основна насока е подобряване качеството на приема на български студенти във френските висши учебни заведения. Конвенции за сътрудничество между Френският институт в България и френски висши учебни заведения, предвиждащи обмен на стажанти и предоставяне на стая в студентско общежитие за първата година от престоя във Франция на български студенти, са в сила www.mgellogement.fr.

 

За да научите повече посетете сайта: 

Agence Campus France Paris

 

Представителство Campus France България

Френски институт в България

площад Славейков 3

тел : 02/9344914, 02/9377964

sofia@campusfrance.org

bissera.kolarova@institutfrancais.bg