Стипендии на френското правителство (BGF) - сектор „Институционално и техническо сътрудничество”

 

Всяка година сектор Институционално и техническо сътрудничество отпуска стипендии на френското правителство за млади служители от българската държавна администрация, за да подкрепя продължаващото обучение, обмена на експертен опит и създаването на мрежи от международни експерти.

Ето списъка на обученията, за които кандидатите могат да получат стипендия на френското правителство:

-международни специализирани обучения по публична администрация (CISAP)

-обучения на Националното училище по публични финанси

-обучения на Националното училище за магистрати

-международен стаж в Парижката адвокатска колегия

 Разходите за настаняване и храна се покриват от  стипендията, но самолетният билет остава за сметка на кандидата или администрацията работодател.

 формуляр за кандидатстване за стипендия

 формуляр владеене на френски език

Кандидатстването за стипендия става след официално одобрение на кандидатурата от обучителната институция. Тогава кандидатите трябва да подадат формуляра за кандидатстване за стипендия на френското правителство заедно с необходимите документи до службата за институционално и техническо сътрудничество:

 - Лице за контакт:

Никола МОБЕК

тел.: + 359 2 937 79 28

nicolas.maubec@institutfrancais.bg

 

====> За повече информация относно процеса и начините на кандидатстване за тези обучения натиснете тук <====