TELUS International Europe организира конкурс за есе на чужд език

 

 

 

За втора поредна година най-големият работодател в аутсорсинг сектора у нас провежда конкурс с награден фонд в подкрепа на изучаването на чужди езици
19.04.2018 г. София


TELUS International Europe, най-големият работодател в аутсорсинг сектора у нас, стартира конкурс за есе или история в снимки, написани на френски, немски или турски език. Конкурсът TELUS Adventure 2018 се провежда за втора поредна година и е насочен към младежи на възраст между 18 и 30 години, чиито интереси са свързани с изучаване на чужди езици.


Тази година темата на конкурса „Ловци на истории“ дава на участниците възможността да развихрят въображението си и да разкрият заобикалящия ни свят от една по-различна гледна точка.


Желаещите да участват могат да изпращат творбите си на имейл адрес: contest@telusinternational.com до 19.05.2018 г. Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена със следната информация: три имена, възраст, адрес, имейл, телефон и образование.


Победителите ще бъдат обявени на 21 май 2018г. Официалното награждаване ще се проведе на 23 май 2018г. По време на церемонията най-добрите творби ще бъдат отличени с парични награди, съответно: 500 лв. за първо място, 300 лв. за второ, и 200 лв. за трето място.


Повече за конкурса:
I. Участие с есе:
 Език на есето: френски, немски или турски;
 Максимален обем – до 2 печатни страници (формат A4), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12 пункта;
 Участниците трябва да са на възраст от 18 до 30 години;
 Всеки автор може да участва само с едно есе, независимо от езика.
II. Участие с истории в снимки:
 До 5 броя снимки;
 Описанието на снимките трябва да бъде на френски, немски или турски език;
 Максимален обем - до ½ печатна страница към всяка снимка (формат A4), шрифт Times new Roman и размер на шрифта 12 пункта;

За TELUS International Europe:
TELUS International Europe е водещ доставчик на услуги в сферата на BPO и ITO, който от 2004 г. насам предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията работят повече от 3500 служители на територията на 7 центъра в София, Пловдив (България), Букурещ и Крайова (Румъния), както и Манчестър и Канок (Великобритания). Наскоро TELUS International Europe откри новата си бизнес сграда в сърцето на София – TELUS Tower. С над 50 зали за срещи и кухни, 18 тематични зони за почивка, масажи, фитнес и йога зали, новият офис на компанията се откроява като едно от най-иновативните работни пространства в България с капацитет от 2300 работни места. Компанията предоставя иновативно обслужване на клиенти по цял свят на повече от 35 езика. За повече информация, моля посетете нашия сайт: www.telusinternational-europe.com

TELUS International предоставя иновативно обслужване като поставя клиента винаги на първо място, чрез силата на екипната работа, комбинативното мислене и корпоративна култура. TELUS International е глобална дъщерна компания на TELUS, водеща канадска телекомуникационна компания с 9 млрд. евро размер на годишните приходи и 12.4 млн. клиенти. За повече информация, моля, посетете www.telusinternational.com.
За контакти:


Симона Стилиянова Team Lead Corporate Communications
simona.stiliyanova@telusinternational.com
+359 877 608 802