За нас :

 

Йоан ТЕРИО

Аташе по институционално и техническо сътрудничество

тел: +359 2 937 79 28

Е-mailyoann.theriaud@institutfrancais.bg

 

 

Милена ИВАНОВА

Сътрудник проекти - връзки с институциите

тел.: + 359 2 937 79 10 /22

e-mail: milena.ivanova@institutfrancais.bg