За нас :

 

Никола МОБЕК

Аташе по институционално и техническо сътрудничество

тел: +359 2 937 79 28

e-mail: nicolas.maubec@institutfrancais.bg

 

 

Милена Иванова

Сътрудник проекти - връзки с институциите

тел.: + 359 2 937 79 66 /22

e-mail: milena.ivanova@institutfrancais.bg