За нас :

 

Франсоа-Кзавие Кованди

Аташе по институционално и техническо сътрудничество

тел: +359 2 937 79 28

e-mail: francois-xavier.kowandy@institutfrancais.bg

 

 

Мариан Давал

 

 

Отговорник проекти

тел.: + 359 2 937 79 11

e-mail: marianne.daval@institutfrancais.bg

 

 

Милена Иванова

Асистент

тел.: + 359 2 937 79 66 /22

e-mail: milena.ivanova@institutfrancais.bg