Представяне на подкрепяни проекти за подпомагане на уязвими групи население

 

Секторът подкрепя различни проекти, разработвани от публичните власти или НПО по следните четири проблематики, с особен акцент върху дейността по първите две, които имат превантивен характер:

 

  • здравеопазване, през призмата на семейното планиране и сексуалното здраве

пример за проект:

Изграждане на център за семейно планиране в Сливен, квартал „Надежда”, чрез българския клон на асоциацията „Лекари на света” (http://www.medecinsdumonde.org/A-l-international/Bulgarie)

 

  • образование, през призмата на подпомагането на достъпа до училищно образование и борбата с ранното отпадане от училищната система

     

     

Тук целта е по-специално да се насърчи интеграцията на деца от ромската общност от най-ранна възраст (целеви групи: 6-12 години и 14-17 години).

пример за проект :

Създаване за център за наблюдение на деца в квартал „Факултета” в София от фондация „Здраве и социално развитие”, насочен към борба с ранното отпадане от училищната система и подобряване на професионалното ориентиране (http://www.hesed.bg/)

 

  • Детско право

Тези дейности са мотивирани от липсата на детско право в България и на предоставяне на подходяща грижа за малолетни и непълнолетни в рамките на съдебни процедури.

Пример за проект:

Създаване на „синя стая” в Сливен от асоциацията „Лекари на света”, за да се гарантира адаптирано и съобразено с европейското законодателство изслушване на малолетните и непълнолетни лица (http://www.ambafrance-bg.org/L-action-de-la-France-en-faveur)

 

  • Борба с трафика на хора

пример за проект:

Преглед на актуалната здравна ситуация, обща за няколко страни, осъществен от асоциацията „Земя на хората” (http://www.tdh.ch/fr).

Конкретно във връзка с проблематиката за правата на детето и борбата с трафика на хора, сектор „Институционално и техническо сътрудничество” развива своята дейност в подкрепа на магистрата за връзкаг-н Ален Годино (със седалище Сърбия, Белград, Регионален център за борба с организираната престъпност), регионалния съветник за борба с трафика на хора, г-н Ален Биро, аташето за регионално сътрудничество по правата на детето, г-жа Шарлот Броасан (със седалище Букурещ) и аташето по вътрешна сигурност, г-н Лоран Бес.

повече информация в новините на сектора