Обучение 2018

Стипендии за обучение със съвместно финансиране

1. Сосиете Женерал Експресбанк - Френски институт в България

Магистратура Statistics for Smart Data

натиснете тук

Scolarship Program

натиснете тук

 

2. Сосиете Женерал Експресбанк - Френски институт в България

2 стипендии в областта на изкуството

натиснете тук

 

 

3. Монтюпе България - Френски институт в България

Обучение с редуване на учебни занимания и стаж в предприятие

Висше училище по леярство и металургия

натиснете тук