Покана за кандидатстване за Наградата за човешките права на Френската република

Организирана от френската Национална консултативна комисия по човешките права (НККЧП), Наградата за човешките права на Френската република има за цел да награждава конкретни индивидуални или колективни проекти, насочени към човешките права, без оглед на националност и граници.

Проектите трябва да се отнасят до една от следните две теми:

-Тема 1: свобода на информацията, свобода на пресата и журналистиката

-Тема 2: насърчаване и защита на сексуалните и репродуктивни права

 

 

 

Пет лауреата ще бъдат избрани и поканени в Париж за официалната церемония. Министър-председателят ще ги награди с медал за дейността им. Националната комисия разполага с глобална субсидия от 70 000 евро, която ще бъде разпределена между различните лауреати.

 

Внимание: пълните кандидатури трябва да се изпратят на НККЧП до 15 октомври 2017 г., на следния пощенски адрес: Secrétariat général de la Commission – 35, rue Saint-Dominique – 75007 ParisFrance, или по електронната поща на имейл-адрес: cncdh@cncdh.pm.gouv.fr.

 

За повече информация относно наградата посетете сайта на НККЧП: http://www.cncdh.fr/fr/edition-prix/prix-des-droits-de-lhomme/prix-des-droits-de-lhomme-2017

Заредете поканата за кандидатстване на френски или на английски език.

Заредете формуляра за кандидатстване за Наградата.