Покана за кандидатстване за обученията на Националното училище за магистрати

Националното училище за магистрати стартира своята програма за обучение за 2018 год. Кандидатите трябва да владеят свободно френски  език – говоримо  и писмено, и да упражняват функции, свързани с желаното от тях обучение.

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1. Преглед и определяне на по-лек режим на изтърпяване на наказанието, от 11 до 15 март 2019 г. (изтеглете програмата)

 Краен срок за подаване на кандидатурите: 14 януари

 

 

2. Насилие в двойката, от 27 до 29 май 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 29 март

3. Киберпрестъпност и цифрови доказателства: от 17 до 21 юни 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 19 април

4. Сексуалното насилие, от 15 до 18 октомври 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 16 август

5. Социалните мрежи: между собственото излагане на показ и личния живот, от 17 до 18 октомври 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 16 август

 Документи за кандидатстване:  формуляр (свалете формуляра), подписан от ръководството, автобиография за притежаваните дипломи, мотивационно писмо, копие от дипломата за най-високата образователно-квалификационна степен, преведена на френски език. Всички  документи трябва да бъдат на френски език.

Начини на кандидатстване: пълното  досие  трябва да се изпрати на  следния адрес: aria.ribieras@institutfrancais.bg. Кандидатите ще  бъдат поканени за кратко интервю във Френския институт до няколко дни след получаване на документите за кандидатстване.

 Лице за контакт в Посолството  на Франция в България / Френски институт в България: г-жа Ариа Рибиерас, отговорник проекти, Служба за институционално и техническо сътрудничество. aria.ribieras@institutfrancais.bg, тел: +359 2 937 79 11/22

Покана за представяне на кандидатури за цикъла краткосрочни обучения на Националното висше училище по администрация (ENA)

Националното висше училище по администрация (ENA) стартира своята кампания за 2018 г. за подбор на кандидатите за краткосрочните обучения в рамките на Специализираните международни обучения по публична администрация (CISAP). Тези обучения  са предназначени за чуждестранните международни служители, които желаят да се специализират, участвайки в  специализирани обучения с продължителност от две седмици.

Посолството на Франция ще предостави стипендии на френското правителство, за да насърчи участието на държавните служители и на служителите в администрацията на големите български градове в тези обучения, които се провеждат на френски и английски език.

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1/. Местно управление от 1 до 12 октомври (обучение на английски език). Линк за онлайн регистрация тук.  Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 13 август

2/. Борба с корупцията, от 10 до 21 септември (обучение на английски език). Линк за онлайн регистрация тук.  Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 17 август

3/. Пътят на една европейска норма: от нейното възникване до съдебния спор, от 24 до 28 септември (обучение на английски език). Линк за достъп до формуляра тук. Краен срок за изпращане на кандидатурите: 17 август

4/. Публични политики : от създаването им до тяхната оценка,  от 3 до 14 декември (обучение на френски език). Линк за достъп до формуляра тук. Краен срок за изпращане на кандидатурите: 14 септември

5/. УЧР и мениджмънт в публичната администрация, от 05 до 16 ноември (обучение на френски език). Линк за онлайн регистрация тук.  Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 21 септември

==> Повече информация за условията за кандидатстване можете да намерите в приложеното писмо на Института по публична администрация, партньор на Посолството на Франция в България за обученията CISAP. <==