Покана за представяне на кандидатури за цикъла краткосрочни обучения на Националното висше училище по администрация (ENA)

Националното висше училище по администрация (ENA) стартира своята кампания за 2019 г. за подбор на кандидатите за краткосрочните обучения в рамките на Специализираните международни обучения по публична администрация (CISAP). Тези обучения  са предназначени за чуждестранните международни служители, които желаят да се специализират, участвайки в  специализирани обучения с продължителност от две седмици.

Посолството на Франция ще предостави стипендии на френското правителство, за да насърчи участието на държавните служители и на служителите в администрацията на големите български градове в тези обучения, които се провеждат на френски и английски език.

Начин на подаване на кандидатурите - регистрирането става онлайн на линковете, показани по-долу. Необходими документи, които трябва да изпратите на г-жа Ариа Рибиерас (aria.ribieras@institutfrancais.bg): формуляр за кандидатстване и писмо за представяне, които сте попълнили онлайн; CV; мотивационно писмо; цветно копие на лична карта/паспорт; заверени копия на най-високите ви дипломи по френски или английски за обученията на английски език.

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

 

 

 

Обучение

Език на обучение

Период на провеж

дане

 

Срок на кандидат

стване

Линк за онлайн регистрация

Управление на промяната в администрацията

Conduire le changement dans l’administration

Френски език

2-13

септември

 до 29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action341/info/
 

Публични политики: от концепцията до оценката

Fabriquer les politiques publiques : de la conception à l'évaluation

Френски език

2-13

септември

до 29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action342/info/
 

Иновация и дигитална трансформация на публичния сектор

Innover et transformer par le numérique le secteur public

Френски език

2-13

септември

до

29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action343/info/
 

Управление и защита на правата на човека

Gouvernance et protection des droits de l'homme

Френски език

7-18

октомври

до

23.08.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action346/info/

Борба срещу корупцията

Fighting Corruption

Английски език

9-20

декември

до

24.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action348/info/
 

Местни власти, модерни градове и отворено управление

Local authorities, smart cities and open government

Английски език

9-20

декември

до

25.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action349/info/
 

Иновация и дигитална трансформация на публичния сектор

Innovation and digital transformation of the public sector

Английски език

9-20

декември

до

25.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action347/info/

 

==> Повече информация за условията за кандидатстване можете да намерите в приложеното писмо на Института по публична администрация, партньор на Посолството на Франция в България за обученията CISAP. <==

 Лице за контакт в Посолството  на Франция в България / Френски институт в България: г-жа Ариа Рибиерас, отговорник проекти, Служба за институционално и техническо сътрудничество. aria.ribieras@institutfrancais.bg, тел: +359 2 937 79 11/22

Покана за кандидатстване за обученията на Националното училище за магистрати

Националното училище за магистрати стартира своята програма за обучение за 2019 год. Кандидатите трябва да владеят свободно френски  език – говоримо  и писмено, и да упражняват функции, свързани с желаното от тях обучение.

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1. Съдебно разглеждане на тероризма и на силната радикализация, от 4 до 8 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 27 септември

Обучението е за магистрати, прокурори, полицаи, съдии, държавни служители.

2. Правосъдие и опазване на околната среда, от 12 до 15 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 4 октомври

Обучението е за съдии и прокурори.

3. Корупция: разкриване, превенция, противодействие, от 18 до 22 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 4 октомври

Обучението е за магистрати, прокурори, полицаи, съдии, държавни служители.

4. Трафик на хора, от 18 до 22 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 4 октомври

Обучението е за съдии и прокурори.

5. Организирана престъпност  и съдебно сътрудничество, от 9 до 13 декември 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 25 октомври

Обучението е за магистрати, прокурори, полицаи, съдии, държавни служители.

 Документи за кандидатстване:  формуляр (свалете формуляра), подписан от ръководството, автобиография за притежаваните дипломи, мотивационно писмо, копие от дипломата за най-високата образователно-квалификационна степен, преведена на френски език. Всички  документи трябва да бъдат на френски език.

Начини на кандидатстване: пълното  досие  трябва да се изпрати на  следния адрес: aria.ribieras@institutfrancais.bg. Кандидатите ще  бъдат поканени за кратко интервю във Френския институт до няколко дни след получаване на документите за кандидатстване.

 Лице за контакт в Посолството  на Франция в България / Френски институт в България: г-жа Ариа Рибиерас, отговорник проекти, Служба за институционално и техническо сътрудничество. aria.ribieras@institutfrancais.bg, тел: +359 2 937 79 11/22