Покана за представяне на кандидатури за цикъла краткосрочни обучения на Националното висше училище по администрация (ENA)

Националното висше училище по администрация (ENA) стартира своята кампания за 2018 г. за подбор на кандидатите за краткосрочните обучения в рамките на Специализираните международни обучения по публична администрация (CISAP). Тези обучения  са предназначени за чуждестранните международни служители, които желаят да се специализират, участвайки в  специализирани обучения с продължителност от две седмици.

Посолството на Франция ще предостави стипендии на френското правителство, за да насърчи участието на държавните служители и на служителите в администрацията на големите български градове в тези обучения, които се провеждат на френски и английски език.

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1/. Местно управление от 1 до 12 октомври (обучение на английски език). Линк за онлайн регистрация тук.  Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 13 август

2/. Борба с корупцията, от 10 до 21 септември (обучение на английски език). Линк за онлайн регистрация тук.  Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 17 август

3/. Пътят на една европейска норма: от нейното възникване до съдебния спор, от 24 до 28 септември (обучение на английски език). Линк за достъп до формуляра тук. Краен срок за изпращане на кандидатурите: 17 август

 

 

4/. Публични политики : от създаването им до тяхната оценка,  от 3 до 14 декември (обучение на френски език). Линк за достъп до формуляра тук. Краен срок за изпращане на кандидатурите: 14 септември

5/. УЧР и мениджмънт в публичната администрация, от 05 до 16 ноември (обучение на френски език). Линк за онлайн регистрация тук.  Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 21 септември

==> Повече информация за условията за кандидатстване можете да намерите в приложеното писмо на Института по публична администрация, партньор на Посолството на Франция в България за обученията CISAP. <==

 

Покана за кандидатстване за обученията на Националното училище за магистрати

Националното училище за магистрати стартира своята програма за обучение за 2018 год. Кандидатите трябва да владеят свободно френски  език – говоримо  и писмено, и да упражняват функции, свързани с желаното от тях обучение.

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1/ Икономическо и финансово проучване от 12 до 23 ноември.  (свалете  програмата). Крайна дата за кандидатстване: 7 септември

2/ Трафик на хора от 19 до 23 ноември (свалете  програмата). Крайна дата за кандидатстване: 21 септември

3/орупция: разкриване, превенция, противодействие от 26 до 30 ноември (свалете  програмата). Крайна дата за кандидатстване: 5 октомври

 Документи за кандидатстване:  формуляр (свалете формуляра), подписан от ръководството, автобиография за притежаваните дипломи, мотивационно писмо, копие от дипломата за най-високата образователно-квалификационна степен, преведена на френски език. Всички  документи трябва да бъдат на френски език.

Начини на кандидатстване: пълното  досие  трябва да се изпрати на  следния адрес: aria.ribieras@institutfrancais.bg. Кандидатите ще  бъдат поканени за кратко интервю във Френския институт до няколко дни след получаване на документите за кандидатстване.

 Лице за контакт в Посолството  на Франция в България / Френски институт в България: г-жа Ариа Рибиерас, отговорник проекти, Служба за институционално и техническо сътрудничество. aria.ribieras@institutfrancais.bg, тел: +359 2 937 79 11/22

Покана за кандидатстване за обученията Парижката адвокатска колегия

Изпит по френски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия

Уважаеми колеги,

С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати, в който са поканени да участват и български адвокати, отговарящи на условията, поставени от Парижката адвокатска колегия : да са на възраст до 40 години и с добро ниво на владеене на френски език.

Стажът ще се проведе през месец октомври – ноември (8 октомври – 30 ноември 2018 г. ) с обучение в Адвокатското училище в Париж и ще включва деонтологичните правила и проблеми на правосъдната система.

През м. ноември участниците в стажа ще могат да придобият и практически знания в адвокатски кантори в Париж.

Парижката адвокатска колегия поема изцяло разноските по обучението, но стажантите трябва сами да поемат разноските за пътуването си до Франция и обратно, както и по пребиваването си там.

Броят на стипендиите, които може да бъдат предоставени от Посолството на Република Франция – сектор „Институционално и техническо сътрудничество”, както и размерът, ще стане известен на по- късен етап.

Във връзка с определяне на участници в стажа ще се проведе изпит по френски език 29.05.2018 г. от 9.30 ч. в сградата на Висшия адвокатски  съвет – гр. София, ул. „Цар Калоян” № 1-А.

В случай че желаете да участвате в изпита, моля, изпратете (чрез съответната адвокатска колегия) молба с трите си имена и висшето учебно заведение, което сте завършили, автобиография на френски език, мотивационно писмо на френски език, актуална снимка, копие от паспорта и удостоверение от съответната колегия, че в момента практикувате професията. Желателно е да получим и документ за владеене на френски език.

Всички документи трябва да бъдат във Висшия адвокатски съвет не по-късно от 20.05.2018 г., препратени задължително чрез съответната адвокатска колегия.

--> свалете писмо