Покана за представяне на кандидатури за цикъла краткосрочни обучения на Националното висше училище по администрация (ENA)

Националното висше училище по администрация (ENA) стартира своята кампания за 2019 г. за подбор на кандидатите за краткосрочните обучения в рамките на Специализираните международни обучения по публична администрация (CISAP). Тези обучения  са предназначени за чуждестранните международни служители, които желаят да се специализират, участвайки в  специализирани обучения с продължителност от две седмици.

Посолството на Франция ще предостави стипендии на френското правителство, за да насърчи участието на държавните служители и на служителите в администрацията на големите български градове в тези обучения, които се провеждат на френски и английски език.

Начин на подаване на кандидатурите - регистрирането става онлайн на линковете, показани по-долу. Необходими документи, които трябва да изпратите на г-жа Ариа Рибиерас (aria.ribieras@institutfrancais.bg): формуляр за кандидатстване и писмо за представяне, които сте попълнили онлайн; CV; мотивационно писмо; цветно копие на лична карта/паспорт; заверени копия на най-високите ви дипломи по френски или английски за обученията на английски език.

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

 

 

 

Обучение

Език на обучение

Период на провеж

дане

 

Срок на кандидат

стване

Линк за онлайн регистрация

Борба срещу корупцията

Lutter contre la corruption

Френски език

25 март-

5 април

до

5.03.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action339/info/
 

Управление на промяната в администрацията

Conduire le changement dans l’administration

Френски език

2-13

септември

 до 29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action341/info/
 

Публични политики: от концепцията до оценката

Fabriquer les politiques publiques : de la conception à l'évaluation

Френски език

2-13

септември

до 29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action342/info/
 

Иновация и дигитална трансформация на публичния сектор

Innover et transformer par le numérique le secteur public

Френски език

2-13

септември

до

29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action343/info/
 

Управление и защита на правата на човека

Gouvernance et protection des droits de l'homme

Френски език

7-18

октомври

до

23.08.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action346/info/

Борба срещу корупцията

Fighting Corruption

Английски език

9-20

декември

до

24.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action348/info/
 

Местни власти, модерни градове и отворено управление

Local authorities, smart cities and open government

Английски език

9-20

декември

до

25.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action349/info/
 

Иновация и дигитална трансформация на публичния сектор

Innovation and digital transformation of the public sector

Английски език

9-20

декември

до

25.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action347/info/

 

==> Повече информация за условията за кандидатстване можете да намерите в приложеното писмо на Института по публична администрация, партньор на Посолството на Франция в България за обученията CISAP. <==

 Лице за контакт в Посолството  на Франция в България / Френски институт в България: г-жа Ариа Рибиерас, отговорник проекти, Служба за институционално и техническо сътрудничество. aria.ribieras@institutfrancais.bg, тел: +359 2 937 79 11/22

Покана за кандидатстване за обученията на Националното училище за магистрати

Националното училище за магистрати стартира своята програма за обучение за 2018 год. Кандидатите трябва да владеят свободно френски  език – говоримо  и писмено, и да упражняват функции, свързани с желаното от тях обучение.

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

 

1. Насилие в двойката, от 27 до 29 май 2019 г. (изтеглете програмата)

 

Краен срок за подаване на кандидатурите: 29 март

2. Киберпрестъпност и цифрови доказателства: от 17 до 21 юни 2019 г. (изтеглете програмата)

Краен срок за подаване на кандидатурите: 19 април

Желаещите могат да кандидатстват за други обучения на Националното училище за магистрати в периода януари-август 2019 год., но няма да получат стипендия. Втора покана за кандидатстване ще бъде обявена през месец юни за обучения, които ще се проведат в периода септември-декември. За тези обучения ще бъдат отпуснати стипендии.

 Документи за кандидатстване:  формуляр (свалете формуляра), подписан от ръководството, автобиография за притежаваните дипломи, мотивационно писмо, копие от дипломата за най-високата образователно-квалификационна степен, преведена на френски език. Всички  документи трябва да бъдат на френски език.

 

Начини на кандидатстване: пълното  досие  трябва да се изпрати на  следния адрес: aria.ribieras@institutfrancais.bg. Кандидатите ще  бъдат поканени за кратко интервю във Френския институт до няколко дни след получаване на документите за кандидатстване.

 Лице за контакт в Посолството  на Франция в България / Френски институт в България: г-жа Ариа Рибиерас, отговорник проекти, Служба за институционално и техническо сътрудничество. aria.ribieras@institutfrancais.bg, тел: +359 2 937 79 11/22