Институционалното и техническо сътрудничество (ИТС) в няколко думи

 

Сектор „Институционално и техническо сътрудничество” към Посолството на Франция в България се структурира около три приоритета: правовата държава и доброто управление, развитието в градска среда и екологичните цели, подкрепата на уязвимото население. Служба ИТС се вслушва в потребностите на различните си партньори и е напълно отворена към гражданското общество.

Дейностите на сектора по институционално и техническо сътрудничество около тези три трансверсални приоритета:

·         Институционално и административно сътрудничество посредством стипендии (Национално висше училище по администрация ENA et Национално висше училище за магистрати ENM) в полза на национални и местни държавни служители и организиране на цикъл от конференции „Държавата през XXI-ви век”.

За повече информация относно приоритета „Правова държава и управление” кликнете тук: ici.

За повече информация относно стипендиите за Националното висше училище по администрация ENA и Националното висше училище за магистрати ENM кликнете тук:  ici.

·         Устойчиво развитие посредством Екообщина – конкурс, съществуващ от 2016 г. Екообщина подкрепя и награждава актьорите (общини, сдружения, неправителствени организации), които се вписват в динамиката на устойчивите градове.

За повече информация относно конкурса Екообщина кликнете тук: ici,

относно приоритета „Устойчиво градско развитие” кликнете тук: ici.

·         Уязвимо население (и по-специално населението, живеещо в сегрегираните квартали посредством съфинансиране на проекти, ръководени от неправителствени организации) и други дейности, насочени към гражданското общество.

За повече информация относно проектите за подкрепа на уязвимото население кликнете тук: ici.