ЕКООБЩИНА 2019 Презентация

 

Конкурс за проектни предложения ЕКООБЩИНА - Да насърчим устойчивото развитие на българските общини и гражданско общество.         

Обединяването на действащите лица е в центъра на конкурса за проектни предложения ЕКООБЩИНА, създаден през 2016 г. в България, с цел изграждане на постоянна мрежа във връзка с приоритетите на устойчивия град, с участието на централната и местната администрация, научноизследователските центрове и университетите, НПО, асоциациите и предприятията.

ЕКООБЩИНА има за цел да открои значението на прилагането на добри практики на местно ниво в ключови области, които представляват стълбовете на едно устойчиво градско развитие:

-енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища;

-управление на водите;

-управление на отпадъците;

 

 

-устойчива градска мобилност;

-управление на публичните пространства

ЕКООБЩИНА бе първоначално замислен като конкурс, предназначен за българските общини. Конкурсът отличаваше общините за техните образцови дейности в една от посочените по-горе ключови области, бяха организирани семинари – в същите изброени по-горе категории, като на тях гостуваха френски експерти, градовете лауреати участваха в учебни посещения във Франция.

През 2019 г. Екообщина се променя с желанието да отговори в по-голяма степен на очакванията на своите партньори и да бъде по-отворен към гражданското общество.

1/ В продължение на своето партньорство с всички български общини, Еообщина предлага вече на общините с население под 10,000 жители да участват в конкурс за проектни предложения (десет одобрени проекта на стойност от 3000 лв. всеки), за да реализират проект в общността, да осигурят добавена стойност за съществуващ проект, да мобилизират други средства. Партньорите на Екообщина, в зависимост от областите (енергийна ефективност, управление на публичните пространства и др.), ще могат да предложат своя експертен опит и да подпомогнат общините в техния проект, ако е необходимо, дори да мобилизират допълнителни средства.

Екообщина ще отговори в по-висока степен на исканията на своите партньори, като покани френски експерти в рамките на семинари, конференции, организирани от партньорите. Участници в тези семинари и конференции ще бъдат представители на българските общини, НПО, които работят по тематики, свързани с устойчивото развитие.

На последно място, Екообщина ще може да предложи на своите партньори да се възползват от материалната база, която предоставя Френският институт.

2/ Екообщина ще подкрепи по-енергично гражданското общество (НПО, асоциации и др.), като продължи да организира конкурса в категорията „Спорт и гражданско общество” и открие нова категория „Образование и околна среда”, насърчавайки гражданското общество и училищата да повишават информираността на младите хора по проблемите на устойчивото развитие. В края на юни, началото на юли 2019 г. ще бъде организирано лятно училище с подкрепата на Веолия и в сътрудничество с неправителствената организация Екосистем Юръп.

Партньори на конкурса

От първото си издание конкурсът ЕКООБЩИНА преминава под високия патронаж на президента на Република България и се ползва със силната подкрепа на Министерството на околната среда и водите, както и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Институционалните партньори финансират наградите за общините лауреати – учебни посещения във Франция – и участват редом с посланика на Франция в България в значимите събития, които се провеждат в рамките на конкурса.

Многобройни действащи лица са съпричастни към събитието – Националното сдружение на общините в Република България, Асоциацията на еколозите от общините в България, Българската асоциация по водите, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Фондът „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, Съюзът на урбанистите в България, Екологично сдружение „За Земята”, Фондация „Сърфрайдър”, Сдружение „Екосистъм Юръп“, Фондация „ЕкоОбщност”

До този момент ЕКООБЩИНА бе спонсориран от предприятията Веолия, Сен-Гобен Вебер, Декатлон, Рено и Регионалния фонд за градско развитие, които имаха желанието да си сътрудничат с френските и българските институции по темата градско устойчиво развитие.

Равносметката от ЕКООБЩИНА 2018

През 2018 г. бяха подадени 35 кандидатури от 32 различни общини. Седемте общини лауреати ще могат да вземат участие в учебни посещения във Франция за двама представители на техния екип, като те се съфинансират от министерствата партньори и Посолството на Франция в България.

Седем общини лауреати бяха наградени на 10 октомври 2018 г. в присъствието на всички партньори: община Етрополе (управление на водите), общините Павликени и Пловдив (управление на отпадъците), общините Бургас и Чипровци (публични пространства), общините Кнежа и Добрич (енергийна ефективност на сградите).

В категорията „Спорт и гражданско общество” двамата лауреати са Ruse Go и Черно море ултра.

Предварителен календар на Екообщина:

 

Началото на

март 2019 г.

 

Официално откриване на четвъртото издание на Екообщина

30 април 2019 г.

 

Краен срок за подаване на проектните предложения на общините и кандидатурите в категориите „Спорт и гражданско общество” и „Образование и околна среда” за НПО и училища

 

Май 2019 г.

Заседания на журитата

14 май 2019 г.

 

Уъркшоп за категорията „Образование и околна среда” за НПО, асоциации за 10-те предварително подбрани кандидати

27 май 2019 г.

 

Уъркшоп за категорията „Спорт и гражданско общество” за 10-те предварително подбрани кандидати

15 юни 2019 г.

 

Краен срок за повторно подаване на проектите в категория „Образование и околна среда” за НПО, асоциации

 

26 юни 2019 г.

 

Краен срок за повторно подаване на проектите в категория „Спорт и гражданско общество” 

 

Краят на юни-

началото на юли 2019 г.

Лятно училище за училищата в категорията „Образование и околна среда”

Октомври 2019 г.

Официална церемония по връчване на наградите ЕКООБЩИНА

 

 

 

 

ЕКООБЩИНА има и своя официален сайт, където можете да намерите правилника на конкурса, въпросниците, местните добри рпактики и последните новини: ecoobchtina.bg

Прочетете по-долу статиите за различните събития на ЕКООБЩИНА 2019: http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/ecoobchtina2018/