ЕКООБЩИНА 2019 - Презентация

Представяне и контекст

Конкурсът Екообщина бе създаден през 2016 г. в България, за да обедини в трайна мрежа около приоритетите на устойчивото развитие в градска среда централната и местната администрация, научноизследователските центрове и университетите, НПО и фирмите.

След четиригодишно съществуване Екообщина е образцов конкурс и притежава реален потенциал. След консултации със спонсорите (Веолия, Регионалния фонд за градско развитие, Декатлон, Вебер Сен Гобен), институционалните партньори (конкурсът Екообщина преминава под високия патронаж на Президента на Република България и с подкрепата на Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството от създаването си, като те са членове на журито) и партньорите от неправителствения сектор (Национално сдружение на общините в Република България, сдружението Екоенергия, Асоциация на еколозите от общините в България, Българска асоциация по водите, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” и Съюз на урбанистите в България), бе взето решение за промяна на формата на Екообщина.

ЕКООБЩИНА има и своя официален сайт: ecoobchtina.bg   

Прочетете по-долу последните новини от ЕКООБЩИНА 2019: http://institutfrancais.bg/fr/nos-cooperations/ecoobchtina2019/

На този линк можете откриете доклада от конкурс Екообщина 2019

Стратегия 2019 за конкурса Екообщина

Бе решено Екообщина да се отвори в по-голяма степен към гражданското общество, за да разшири своето поле на дейност, като продължи да обединява различните актьори около приоритетите на устойчивия град и да започне нови партньорства. Така например, още от пролетта на 2019 г., проектът Екообщина се разгърна около три стълба:

1/ Публикуване на покани за набиране на проектни предложения, насочени към българските общини 

Българските малки общини (население под 10.000 жители) могат да участват в конкурс. Средствата могат да бъдат използвани:

a/ за подкрепа на вече стартирани проекти,

б/ за да могат да бъдат мобилизирани други средства (ефект на лоста) или експертният опит на партньорите на Екообщина,

в/ за изпълнение на дейности в близост до населението, изискващи малко средства, но с образцова стойност.

Изборът за насочване към най-малките общини се опира на различни аргументи: повечето от средните или по-големите български градове вече са участвали, дори печелили конкурса Екообщина в една или няколко категории през предходните години; средствата, с които разполага Службата за институционално и техническо сътрудничество, не позволяват да се финансират мащабни проекти в средноголемите и големите градове; Службата избра да насърчи проектите в близост до населението на малки общини, които в много по-малка степен имат достъп до други програми за финансиране (европейски или национални) поради мащабите си.

2/ Отваряне към гражданското общество (НПО, училища)

- като продължи да бъде организирана категорията „Спорт и гражданско общество”, отличаваща проектите на гражданското общество в полза на практикуването на спорт;

- като бъде отворена нова категория „Околна среда и образование”, насърчаваща гражданското общество и училищата да повишават информираността на младите хора по проблемите на устойчивото развитие.

В рамките на категорията „Околна среда и образование” бе организиран конкурс, за да бъдат подбрани отборите от ученици, които да участват в лятна академия.

3/ Целенасочено мобилизиране на френския експертен опит

Нашето желание е по-добре да подпомагаме проектите на партньорите на Екообщина, като улесняваме условията за установяване на контакти с френски експерти, по-специално в рамките на Френския институт в България, който е домакин на многобройни семинари или конференции:

-в рамките на първата Нощ на идеите, организирана в България на 31 януари 2019 г., чиято тема бе космосът и околната среда, Службата за институционално и техническо сътрудничество подготви кръгла маса за кръговата икономика с депутата Франсоа-Мишел Ламбер, председател на Института за кръгова икономика, Евгения Ташева от екологично сдружение „За Земята“, Марк Болар от „Насекомо“, Илиана Стоилова от спортното предизвикателство Wind2Win и Митко Беров, морски биолог, специалист по Черно море, ателиета по рециклиране и повторна употреба на употребявани материали бяха организирани за децата от Ателие Трион;

-семинар за кръговата икономика с Веолия на 4 и 5 февруари;

-форум за социалните жилища в България на 9 април в сътрудничество с Асоциацията на еколозите от общините в България и фондация „Подслон за човечеството”;

-в залата на Института редовно се провеждат кинопрожекции на екологични тематики. Така например, Грийнпис България организира прожекцията на филма „Тъмната страна на въглищата” за вредните ефекти на въгледобива върху здравето на местните общности, докато WWF България прожектира документален филм, заснет в минните райони Перник и Бобов дол по темата за необходимостта от справедлив икономически и екологичен преход.

Накрая, четири учебни посещения бяха осъществени във Франция в полза на градовете лауреати на конкурса през 2018 г. Тези посещения позволяват на представителите на българските общини (политическо лице и експерт) да се запознаят със стратегията на френска метрополия в различни области (води, отпадъци, мобилност, енергия, публични пространства) и да посетят образцови обекти.

-Учебно посещение в Страсбург от 4 до 7 декември 2018 г. в рамките на категорията „Енергийна ефективност на сградите”.

-Учебно посещение в Анже от 11 до 14 декември за категорията „Устойчиво управление на отпадъците”. 

-Учебно посещение в Тулуза от 26 до 28 март 2019 г. за категорията „Устойчиво управление на публичните пространства”.

-Последно учебно посещение на тема води се проведе в Лион на 11 и 12 юни с град Етрополе (лауреат в категория „управление на водите” през 2018 г.), Столична община, която финансира със собствени средства това посещение, както и с председателя на Българската асоциация по водите.

 

Реализиране на четирите покани за набиране на проектни предложения в рамките на Екообщина (общини, спорт, образование НПО и училища)

1/ Резултати от поканата за набиране на проектни предложения за общини с население под 10 000 жители

През 2019 г. десет общини взеха участие в конкурса. Шест български общини с население под 10,000 жители бяха определени за лауреати и ще могат да реализират проект. Лауреатите на конкурса, излъчени от независимо жури, съставено от експерти и специалисти (Иван Иванов от Българската агенция по водите, Драгомир Цанев от Фонда за енергийна ефективност,  Ася Добруджалиева от Асоциацията на еколозите от общините в България, Десислава Стойкова от Националното сдружение на общините в Република България, Галина Алексова от Съюза на урбанистите в България и Георги Стефанов от  WWF България), са:

-Смядово, което разработва проект за "Малък интелигентен град" и има желанието да изгради соларни съоръжения за захранване на информационното оборудване.

-Сапарева Баня ще изгради екопарк в градска зона и ще оборудва градския парк със соларни панели.

-Драгоман ще изгради соларна система, която ще позволи захранването на информационното оборудване и на 15 осветителни тела.

-Ново село ще създаде градска зона за отдих и ще развие зелените площи.

-Лесичово предлага изграждането на система за енергийно управление в административната сграда на общината.

-Антоново ще може да закупи шест контейнера за градски отпадъци и да проведе ден за повишаване на информираността по тази тематика.

Регионалният фонд за градско развитие се запозна с проектите и проучва възможностите за подкрепа за лауреатите.

2/ Резултати в категорията „Спорт и гражданско общество”

В категорията „Спорт и гражданско общество” бяха получени 28 проекта. Тези проекти бяха оценени от четиримата членове на журито (Кирил Николов, спортист на високо ниво, Георги Филипов, журналист, Магдалена Малеева, бивша шампионка по тенис, и Виктор Кирков, директор на фирма „Спортс Мениджмънт”), които направиха предварителен подбор на девет проекта. Деветимата кандидати се събраха във Френския институт в рамките на уъркшоп на 17 юни 2019 г., за да дискутират с журито. Три НПО бяха определени за лауреати:

- НПО "Рисувай с нас" с проекта "С каяк по Дунава" за развитие на водните спортове по река Дунав в Северна България във връзка с наблюдението на птиците в контекста на изискването за опазване на биоразнообразието и повишаване на осведомеността по проблемите на замърсяването на реките.

- Фондация OPEN SPACE с проекта "Направихме го заедно, за да спортуваме заедно". Тази фондация насърчава инициативите с участието на младите хора от град Велики Преслав, ателиета по танци, споделяне на книги, почистване на околностите. Младежите ще могат да реновират многофункционално спортно игрище.

-Сдружение „Трънско туристическото дружество“ с проекта "MTB4T – RUN. Това НПО се стреми да развие туристическата атрактивност на община Трън, като засили ролята на екотуризма. Целта на проекта е да се направи проучване, трасиране, почистване и маркировка на веломаршрут като екопътека.

3/ Резултати от категорията „Образование и околна среда” за НПО

В категорията „Образование и околна среда” бяха получени 15 кандидатури. Журито (Евгения Ташева, отговорник за нулев отпадък от екологично сдружение „За Земята“, Любомира Колчева от НПО ЕкоОбщност, Милена Игнатова от НПО Екосистем Юръп) направиха предварителен подбор на шест проекта. Ръководителите на отделните организации се събраха на 21 юни в рамките на ателие за споделяне и обмен с журито във Френския институт в България. Три НПО бяха определени за лауреати след втората селекция:

-Фондация "Училище за природа" от Кресна с проекта "Земя, отпадъци и климатични промени", който има за цел да създаде настолна игра по темата за управлението на отпадъците, която да бъде използвана за образователни цели в училищата в Кресна и в малките съседни общини Симитли и Струмяни. Ще бъдат разработени и обучения по въпросите на климатичните промени за гражданските организации в региона.

-Училищното настоятелство при Професионална земеделска гимназия „Добруджа” с проекта „Екоучилище” в Силистра, който има за цел да развие ателиета по реновиране с цел подобряване на енергийната ефективност, разделното събиране на отпадъците, производството на рециклирана хартия, закупуването на термодинамичен бойлер, както и провеждането на обучения в тези области.

-Фондация „Защитено жилище Заедно” в Божурище с проекта "Да се учим и да се храним от природата". Жилището осигурява подслон за млади хора в неравностойно положение (18-26 години), които растат в институции. Младите хора искат да развият собствено производство на плодове и зеленчуци и да изградят система за събиране на дъждовните води.

4/ Резултати в категорията „Образование и околна среда” за училищата

За първото издание на новата категория „Образование и околна среда”, изцяло посветена на училищата, подкрепена от българското Министерство на образованието и Столичния инспекторат по образование, шестдесет младежи от градовете Видин, Първомай, Пловдив, Каварна, Варна, Велико Търново, Благоевград, Русе, Казанлък и Карлово участваха в конкурса.

пет отбора бяха подбрани от членовете на журито, съставено от Стоян Фалджийски, съосновател на Екосистем Юръп; Христина Банчева, доктор по екология и опазване на екосистемите, преподавател в Лесотехническия университет; Стефка Китанова, обучител по разработване на педагогически материали в сферата на биологията и химията, екологията и опазването на околната среда; и Данита Заричинова от екологично сдружение „За Земята“. Четиримата членове на журито бяха впечатлени от задълбоченото познаване на темата, въображението и разнообразието от идеи на младежите от шестнайсетте отбора участници. Лауреатите на издание 2019 са:

-Екипът на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” от Видин, с проекта „Водата е живот! Пазете живота си!“. Идеята на учениците е да създадат робот -  „плаващ понтон“, който ще има за цел да пречиства водата. Роботът ще извършва два вида дейности: анализ на замърсяването на водата чрез автоматизирана станция и задържане на пластмасови отпадъци, плаващи на повърхността.

-Националната художествена гимназия в Пловдив с проекта "Think Fast". За да се борят срещу свръхпроизводството и свръхпотреблението на стоки, младите хора искат да използват електронните игри, за да информират и насърчават потребителите да действат отговорно.

-ПГСС „Васил Левски”, от гр. Първомай с проекта „Пази природата! Живей чисто!” Идеята на младите хора е да използват като ресурс голямото количество трева, образувано от косенето на зелените площи в града, което представлява органичен „отпадък”. Учениците искат да разработят компостер за събиране на тревата и производство на органичен тор.

-Клуб „Екопулс“ към основно училище „Йордан Йовков” в Каварна с проекта „Водораслите – енергия на бъдещето“. Младите хора искат да постигнат „енергия с нулев отпадък” благодарение на водораслите от Черно море, които се изхвърлят по бреговете и замърсяват плажа.

-СУ „Васил Левски“ в Пловдив с проекта "EcoBot". Идеята е да се създаде устройство за рециклиране на пластмасовите отпадъци. Когато някой хвърли пластмасови отпадъци в този уред, малък екран показва тяхната стойност. Собственикът на отпадъците може да ги вземе и да направи дарение за благотворителна кауза, получава чанта за многократна употреба от екологични материали и ваучер за намаление при покупки в местните търговски обекти.

Спечелилите отбори участваха в Лятната академия „Природата в услуга на устойчивите градове”, която се проведе от 30 юни до 5 юли в природен парк „Врачански Балкан”, в село Очиндол на община Мездра. Академията бе организирана с финансовата подкрепа на „Софийска вода” АД, филиал на Веолия. Целта на тази академия е да предложи дейности, презентации на специалисти, анализи и групова работа за младежи, които ще могат след това да развият своите екологични идеи и да представят проектите си в своите градове и квартали.

През следващата учебна година (2019-2020) асоциацията Екосистем Юръп предлага на младите хора да предостави своите членове като ментори по науките или в други извънкласни дейности. Целта е да се сподели с максимален брой лица част от съдържанието на Лятната академия.

Разпространение, комуникация и видимост на инициативата Екообщина

От стартирането си Екообщина е партньор с многобройни национални медии (Дневник, Капитал, Нова ТВ, БТА, Булаква, Мениджър, Екология и инфраструктура, Инфрабилд) и местни медии, които осигуряват добро медийно отразяване на нашите дейности чрез разговори, интервюта (преса, уеб, телевизия и радио).

Информацията се отразява и на сайтовете на Френския институт в София (България), Посолството на Франция в България, на Екообщина и неговите многобройни партньори (по-специално портала на НПО, асоциация, ръководена от Георги Генчев и Ралица Николова, която обединява всички български НПО и разпространява информацията).

През 2019 г. партньорството с различните регионални инспекторати позволи  разпространяването на поканата за набиране на проектни предложения за училищата по територията на цялата страна.

Социалните мрежи (Фейсбук, Linkedin) са също основни средства за популяризиране на конкурса и се захранват редовно с информация.

Междинен отчет за провеждането на проекта Екообщина 

Отделните членове на журитата бяха много положително изненадани от качеството на кандидатурите (малко повече от 70 кандидатури общо за всички категории) в различните категории на Екообщина.

„Новият” формат на Екообщина премина следователно при безспорен успех, така че сектор „Институционално и техническо сътрудничество” ще продължи да публикува покани за набиране на проектни предложения през 2020 г. Освен финансовата подкрепа сектор „Институционално и техническо сътрудничество” работи усилено и за изграждането на мрежи, открояването на стойността и споделянето на забележителни дейности в сферата на устойчивото развитие.

Преструктуриране на сайта на Екообщина ще позволи да се открои стойността на тези забележителни дейности и сайтът да се направи още по-динамичен и атрактивен. 

През 2019 г. сектор „Институционално и техническо сътрудничество” установи оттеглянето на определен брой спонсори по различни причини, което доведе до намаляване на видимостта, по-специално в категория „Спорт”.

Една от целите на новия формат на Екообщина ще бъде през 2020 г. да се привлекат нови спонсори.

Предварителен график на събитията в рамките на „Устойчиво градско развитие” до края на 2019 г.

 -26 до 27 септември: Национална конференция, организирана от Българската асоциация по водите (Иван Иванов), гостуване на Арно Курткюис от Агенция по водите Артоа-Пикардия за укрепване на техническото сътрудничество по въпросите на управлението на дъждовните води в градска среда.

-3 октомври: Официална церемония по връчване на наградите на конкурса Екообщина

-12 до 14 октомври: Международна среща в партньорство със Surfrider на тема замърсяване на океаните, моретата и реките

-21 до 27 октомври: Гостуване на Жан Лоне, председател на Френското партньорство за водите, Арно Курткюис от Агенция по водите Артоа-Пикардия и кмета на Сен-Валери-сюр-Сом, Стефан Осулие, за работа по проекта за достъп до вода в сегрегиран квартал. Официално подписване на споразумение за сътрудничество между Френското партньорство за водите и Българската асоциация по водите.

-Есен 2019 г.: Отдел „Институционално и техническо сътрудничество” получи финансиране за своя проект „Фестивал на рециклираните отпадъци” в рамките на конкурс за проекти на Френския институт в Париж. Фестивалът ще се проведе в Бургас и ще се превърне в платформа за обмен на опит по темата за предизвикателствата, свързани с отпадъците.

-3 до 7 ноември: Посещение на делегация от 80 кметове, членове на Асоциацията за обучение на представители на местната власт от Пюизе-Фортер, и на сенатор Доминик Вериен.

-Ноември: Събитие в партньорство с Greenpeace на тема енергийния преход. „От въглищата към възобновяемите енергии: необходимите законодателни промени за подкрепа на малките соларни инсталации.”

-Декември 2019 г.: 15-ти Дни на предизвикателството, екоотговорна агенция Odysseia-in Travel, в партньорство с Френския институт и Столична община, гостуване на Еврар Венденбаум и Кристоф Дюмарест.

-Декември 2019 г.: Фестивал „Нулев отпадък” за българската младеж, организиран от Фондация Тротоара в партньорство с Френския институт.

 

ЕКООБЩИНА има и своя официален сайт: ecoobchtina.bg   

Прочетете по-долу последните новини от ЕКООБЩИНА 2019: http://institutfrancais.bg/fr/nos-cooperations/ecoobchtina2019/