ЕКООБЩИНА 2018 Презентация

Удължава се срокът за кандидатстване в конкурс “Екообщина 2018” до 31 август 2018. Всяка община може да се състезава в една или повече категории, като изпрати попълнен съответния въпросник. Общините могат да изпратят въпросниците на адрес: contact@ecoobchtina.bg или по пощата на адрес: гр. София, пл. “Славейков “3, Френски институт в България, на вниманието на Милена Иванова.

 

ЕКООБЩИНА е конкурс, който има за цел да открои значението на прилагането на добри практики на местно ниво в шест ключови области, които представляват стълбовете на едно устойчиво градско развитие:

-     енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища;

   управление на водите;

 

 

-     управление на отпадъците;

-     устойчива градска мобилност;

-     управление на обществените пространства – категория, създадена през   2018 г.;

-     Спорт и гражданско общество, създадена през 2018 г.

От създаването си конкурсът е предназначен за всички български общини и отличава във всяка една от първите пет посочени по-горе области една голяма община (+ 40 000 жители, с изключение на категорията „управление на водите”: +10 000) и една малка община (- 40 000 жители, с изключение на категорията „управление на водите”: -10 000).

За да се насърчи по-широко участие от страна на общините, бяха опростени специализираните въпросници, които трябва да бъдат изпратени във всяка област, и общините се насърчават горещо да кандидатстват едновременно в няколко категории. Лауреатите на конкурса ще бъдат определени, от една страна, въз основа на техните отговори на въпросниците, изготвени от всички партньори в рамките на ЕКООБЩИНА; от друга, след тяхното участие в поне един от четирите специализирани семинара, които ще се проведат през 2018 г. във Френския институт в България. Четири специализирани журита, съставени от български експерти (университетски преподаватели, държавни служители, изследователи, журналисти и др.), ще класират кандидатствалите общини.

Нов момент в провеждането на конкурса през 2018 г.

E създаването на категория, специализирана в областта на спорта и гражданството, която ще бъде предназначена за гражданското общество. Родителски сдружения, спортни сдружения, училища, граждани… всички ще могат да кандидатстват, за да бъдат отличени за своите действия, благоприятстващи достъпа до спорт.

партньори

Още от първото си издание конкурсът ЕКООБЩИНА се ползва от високия патронаж на президента на Република България и силната подкрепа на Министерството на околната среда и водите, както и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Многобройни действащи лица са съпричастни към събитието – Националното сдружение на общините в Република България, сдружението ЕКОЕНЕРГИЯ, Асоциацията на еколозите от общините в България, Българската асоциация по водите, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Фондът „Енергийна ефективност и възобновяеми източници„ и Съюзът на урбанистите в България.

И накрая, ЕКООБЩИНА се спонсорира от френските предприятия Веолия, Сен-Гобен Вебер, Декатлон, Рено и Регионалния фонд за градско развитие

Предварителен календар на конкурса

27 март 2018

09.45 – 10.45

Пресконференция за официалното начало на третото издание на конкурса ЕКООБЩИНА с всички партньори

17 април 2018

9.30 – 14.00

Семинар Екообщина  „Устойчиво управление на водите”

24 април 2018

9.30 – 14.00

Семинар Екообщина  „Устойчиво управление на отпадъците”

15 май 2018

9.30 – 14.00

Семинар Екообщина  „Енергийна ефективност на сградите”

29 май 2018

9.30 – 14.00

Семинар Екообщина „Устойчиво управление на обществените пространства”

12 юни 2018

9.30 – 14.00

Уъркшоп "Спорт и гражданско общество” за 10-те предварително подбрани кандидати

 

26 юни 2018

9.30 – 14.00

Семинар Екообщина „Устойчива мобилност”

31 юли 2018

Краен срок за подаване на кандидатурите на общините

Септември 2018

Заседание на журитата и евентуално второ заседание

Октомври 2018

Официална церемония по връчване на наградите ЕКООБЩИНА

Ноември 2018

-          Февруари 2019

Пет учебни посещения за общините лауреати в категориите „управление на водите”, „управление на отпадъците”, „устойчива мобилност”, „управление на обществените пространства” и „енергийна ефективност на сградите” за 2ма представители от всяка община и с продължителност 3 дни.

 

ЕКООБЩИНА има и своя официален сайт, където можете да намерите правилника на конкурса, въпросниците, местните добри рпактики и последните новини: ecoobchtina.bg

Прочетете по-долу статиите за различните събития на ЕКООБЩИНА 2018: http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/ecoobchtina2018/