Работа с международната франкофонска организация

В областта на езиковото и образователно сътрудниччество Френският институт  си сътрудничи с Регионалния франкофонски център за централна и източна Европа към Международната франкофонска организация, който работи за подобряване на педагогическите практики на преподавателите по френски и на изучаваните на френски предмети в Румъния, България, Албания, бившата югославска република – Македония, Молдова и Армения. CREFECO не се занимава единствено със следдипломно объчение на преподаватели от зоната, но и с разпространяване на френския език и франкофонските култури чрез образователни и културни прояви, достояние на широката публика.

Френският институт и CREFECO работят съвместно по  организирането на семинари за следдипломно обучение в провинциалните български градове : по специално разпространяване в някои области за национално обучение, осигурено от CREFECO.

Френският институт и CREFECO обединават усилията си при предлагането на изяви за популяризирането на френския език : всякакъв вид конкурси за гимназисти, търсене на съкровища за студенти, и т.н.

Сайта на  CREFECO : www.crefeco.org