Работа с Центъра за развитие на човешките ресурси в България

Аналогичен на Европейската агенция 2e2f в Бордо, Центъра за развитие на човешките ресурси управлява образователните програми на Европейската комисия.

Заедно със Центъра за развитие на човешките ресурси, Френският институт в България предлага обучения за директорите на училища и преподаватели, за да ги подпомогне при изработването на проекти (мобилност или проекти за партньорство) като тези от новата програма Еразмус плюс.

Френският институт редовно информира преподавателите по и на френски език за дните на обучение по европейски програми, организирани от Центъра за развитие на човешките ресурси.

По време на последния летен университет за образователно и езиково сътрудничество през юли, бяха организирани специални занимания по европейските програми. Така ще бъде и на следващия летен университет.