Работа с Агенцията за обучение по френски език в чужбина и Светската мисия

Френският лицей Виктор Юго в София (LVH, AEFE) и международното франкофонско училище във Варна (EFIV, mission laïque) участват със своето присъствие и дейности в насърчаването на преподаването на френски език и са водещи участници в езиковото и образователно сътрудничество.

Сътрудничеството между Френския институт в България и тези две училища е многостранно :

-          Лабел Франс Едюкасион (Le LabelFrancĖducation)

Четири изпитни центъра за DELF scolaire ще бъдат кандидати в Лабел Франс Едюкасион (Label FrancĖducation) през 2014 – 9-та френска гимназия «  Алфонс дьо Ламартин », гимназията за романски езици « Г.Сава Раковски » в Бургас, 4-та езикова гимназия  “Фредерик Жюлио Кюри »  във Варна и гимназията с преподаване на чужди езици « Ромен Ролан » в Стара Загора).

Експертният одит за даването на лиценза Лабел за учебните заведения ще се извърши съвместно с директора на Френския лицей « Виктор Юго »

 

 

-           Важна съвместна работа по сертифицирането

Изпитът за DELF prim’ бе въведен в международното франкофонско училище във Варна преди две години. Тази година ще се полага също и във френския лицей « Виктор Юго ».

Полагането на изпитите DELF B1 и B2 / DALF C1 също ще могат да се представят във френския лицей « Виктор Юго ».

-          Педагогически обмен

Обмена между преподавателите от френския лицей « Виктор Юго », от международното франкофонско училище във Врана и преподавателите в българските училища ще бъде стимулиран.

Съвсем скоро ще стане активен и обмена в областта на преподаването по литература между френския лицей « Виктор Юго » и френската гимназия « Алфонс дьо Ламартин » в София.

 

-          Конкурси, дейности за популяризиране на френския език

Години наред френския лицей « Виктор Юго » посреща един писател в рамките на конкурса « Предизвикателството на четенето », организиран от Френския институт. От 2012 учениците от лицея участват във финалния етап на този конкурс.

От април 2013 театрална трупа от лицея участва в Международния ученически театрален фестивал, организиран от Френския институт в България. От тази година е възможно и участието на ученици от езиковите гимназии във филмовия конкурс за ученици от френските гимназии на Балканите CINESOFIA.

Международното франкофонско училище във Варна участва във всички дейности, целящи популяризирането на френския език, организирани от филиала на Френския институт във Варна.

Сайта на двете училища :

http://www.vhugo.org/

http://www.efiv.bg/