Представяне на партньорствата за институционално сътрудничество

 

Институционалното сътрудничество бе засилено след присъединяването на страната към Европейския съюз и придобива особено значение в контекста на предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз.

...

Целата е на първо място да се укрепи административният и съдебен капацитет на нашите две страни и да се подкрепят реформите, предприети от българските власти в администрацията, за да се гарантират правовата държава и въвеждането на европейското законодателство.

Обменът на добри практики и подобряването на предлаганото обучение за държавни служители по-специално са част от тези усилия; по тази причина сектор „Институционално и техническо сътрудничество” подкрепи създаването на партньорства между български и френски обучителни институции като например това между Националното училище за магистрати и Националния институт на правосъдието. Тези партньорства са вече добре установени, секторът има координираща роля при подбора на български кандидати и оказва финансова подкрепа на последните посредством предоставяните стипендии на френското правителство. Тези стипендии, отпускани в рамките на бюджета, с който разполага секторът, позволяват поемането на всички разходи, свързани с участието в обучението, с изключение на самолетния билет.

Но отвъд това укрепване на административния и съдебния капацитет в тесен смисъл, институционалното сътрудничество има за цел изграждането на култура на съвместна работа, обмен на добри практики, създаване на мрежа от действащи лица и сближаване на гледните точки. Партньорството между Министерски съвет и Главния секретариат по европейските въпроси (вж. описание по-долу) например разкрива възможностите за трансфер на експертен опит, които позволяват да бъдат привлечени и знанията и опита на Националното висше училище по администрация. Подготовката на българското председателство на Съвета на Европейския съюз също дава нов импулс на това установено партньорство, мобилизирайки експертния опит на Националния институт на правосъдието и Националното висше училище по администрация.

 

 

 

Две са партньорствата между френската и българската централна администрация, които са действащи към настоящия момент:

  • Българският Министерски съвет и Главният секретариат по европейските въпроси

Това партньорство, стартирало през февруари 2013 г., има за цел създаването в България на структура за координиране на европейските позиции и защитата на националните интереси в европейските институции по модела на френския Главен секретариат по европейските въпроси на подчинение на министър-председателя.

  • Българското Министерство на правосъдието и френското Министерство на правосъдието

Това партньорство стана по-интензивно през годините, като се превърна в основа за тясно взаимодействие по съдебните въпроси. Целта е да се засили сътрудничеството в сферата на съдебната закрила за непълнолетни и малолетни, тематика, по която българските партньори започнаха работа. Регионалното аташе по правата на детето, г-жа Шарлот Броасан, ще получава в рамките на това сътрудничество подкрепата на сектор „Институционално и техническо сътрудничество”.

 

Наборът от предлагани обучения за български държавни служители ще бъде от своя страна постепенно разширяван, за да отговори на новите потребности на централната и местната администрация. Така стипендиите на френското правителство ще могат да бъдат използвани като хоризонтален инструмент в полза на институционалното и техническо сътрудничество, по-специално в подкрепа на устойчивото развитие на градските региони.

 

За повече информация за обученията за български държавни служители и стипендиите на френското правителство