ФРАНС АЛУМНИ БЪЛГАРИЯ

Официалното лансиране на платформата Франс Алумни България се състоя на 28 октомври 2016  по време на Салона "Обучение и професионална реализация".

Франс Алумни е социална мрежа, предназначена за чуждестранните студенти, минали през френското висше образование, за да поддържат връзката си с Франция. Тя бе официално лансирана на Ке д'Орсе на 26 ноември 2014 от Лоран Фабюс, министър на външните работи и на международното развитие, и от Женевиев Фиоразо, държавен секретар за висше образование и наука. Създадена и поддържана от Campus France, френският оператор за университетска мобилност, тя представлява един основен сайт и локални сайтове, лансирани прогресивно от френските посолства в чужбина. Франс Алумни наброява днес повече от 50000 членове, повече от 400 партньори в цял свят и 59 локални платформи.

Платформата Франс Алумни България ще позволи на бивши български студенти, учили във Франция, да установят контакт и да комуникират помежду си, да имат достъп до информация, свързана с възможностите за обучение, за стипендии, за стажове или работни позиции, предложени от висши учебни заведения или от предприятия, да бъдат информирани за събитията, случващи се в България и във Франция. По този начин те ще могат както да поддържат жива връзката с Франция така и да създават и развиват полезни партньорства в различни области. 

 

Регистрирайте се в сайта :

https://bulgarie.francealumni.fr