ЕКООБЩИНА 2018

 ЕКООБЩИНА има и своя официален сайт, където можете да намерите правилника на конкурса, въпросниците, местните добри рпактики и последните новини: ecoobchtina.bg

Българските общини лауреати на конкурса Екообщина 2018 на работно посещение във Франция

Второ учебно посещение в рамките на конкурса Екообщина 2018 се проведе в град Анже на тема управление на отпадъците

Второто учебно посещение в рамките на конкурса бе организирано от 11 до 14 декември по темата устойчиво управление на отпадъците.

Българската делегация, съставена от представители на общините лауреати,  Пловдив и Павликени, бе приета в Метрополия Анже-Лоара от заместник-председателя по отпадъците, г-н Жан-Луи  Демоа, и директора по околната среда, отпадъците и чистотата, г-н Сирил Бадер. Те представиха приоритетите и Плана за действия за кръгова икономика, които си поставят за цел намаляване на битовите отпадъци и сходни с 1 % годишно, увеличаване на оползотворяването на неорганичната фракция на отпадъците от територията и стартирането на засилено мобилизиране в полза на кръговата икономика.

Срещи бяха организирани и в Центъра за повторна  употреба и площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци, управляван в партньорство с Емаюс Анже. Делегацията бе приета от ръководителя на обекта, г-н Дени Блуен. Тази структура е пункт за доброволно предаване на предмети и  зелени отпадъци и е изградила механизъм за разделно събиране и повторна употреба на различни предмети от бита. Центърът развива и търговска дейност, която му позволява да се самофинансира.   

Учебното посещение продължи със срещи в Агенцията за околна среда и контрол върху енергията – регион Пеи дьо ла Лоар. Заместник-регионалният директор на агенцията , г-н Беноа Лакроа, и ръководителят на отдел „Потребление и превенция”, г-н Пиер Галио, представиха основните направления на дейността на агенцията, сред които подпомагането на предприятията, предоставянето на експертен и консултантски капацитет в полза на местните власти, финансирането на проекти, научните изследвания в сферата на управлението на отпадъците, опазването на почвите, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и прехода към кръгова икономика.

Първият ден от учебното посещение приключи със срещи в Центъра за повторна употреба „Бискот”. Тази частна структура е и пункт за доброволно предаване на разделно събрани отпадъци. Събраните предмети се продават с цел повторно използване. Всички служители на Центъра произлизат от  средите в неравностойно положение, трудът, който полагат, им позволява да се интегрират социално и професионално.

В рамките на учебното посещение българската делегация има възможността да посети и една от сепариращите инсталации на групата Paprec. Последната е специалист по рециклирането и оползотворяването на отпадъците с над 12 милиона тона рециклирани отпадъци през 2018 г. и 210 обекта във Франция и чужбина. Последният посетен обект бе Междуобщинското сдружение за термично оползотворяване и рециклиране на отпадъците / SIVERT/. SIVERT е високотехнологичен проект и притежава компетентност за третиране чрез енергийно оползотворяване на битовите отпадъци и сходни след разделно събиране. От 110 000-те тона отпадъци, които SIVERT приема всяка година, 96 % се оползотворяват под формата на електроенергия.   

Българските общини лауреати на конкурса Екообщина 2018 на работно посещение във Франция

Френското посолство, с финансова подкрепата на българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството, организира първото работно посещение във Франция в полза на българските общини лауреати от третото издание на конкурса Екообщина.

Работното посещение, посветено на енергийната ефективност на сградите, се състоя в Страсбург от 4 до 7 декември 2018 г. Представителите на общините Добрич и Кнежа бяха посрещнати от господин Тиери Вилм, директор на мисия „Енергия” в Еврометрополия Страсбург, който представи стратегията за енергиен преход на Еврометрополията, и господин Ален Юнд, заместник-кмет, отговарящ за градското планиране и енергийния преход.

 

Господин Вилм наблегна на задължението на града да бъде образцов като столица на Големия източен регион и седалище на европейските институции. Тази образцовост се изразява по-специално в една нормативно-правна уредба, която отива отвъд европейските норми в областта на строенето на нови жилища. Той защити една амбициозна и иновативна визия за територията, чиито енергийни нужди трябва да бъдат изцяло покрити от възобновяеми енергийни източници до 2050 година, с големи инвестиции в геотермията, фотоволтаичната слънчева енергия и възобновяемата енергия от промишлеността.

Господин Юнд обясни четирите политически линии за развиване на тази стратегия: валоризирането на местния енергиен потенциал, енергийната умереност и ефективност, градското развитие, базирано на уплътняването на градската тъкан вместо на градското разрастване, ясно определените и споделени отговорности между различните партньори (държавата,  местните общности, гражданите и предприятията).

Българската делегация можа също така да посети едно уникално място – жилищната сграда с положителна енергия „Елитис”, построена в еко-квартала „Дунав” и покрита с фотоволтаични панели върху южната фасада на сградата.

Българските представители разговаряха след това с архитекти и изпълнители на четири образцови сгради в областта на пасивното строителство от дърво - училища, ясли и институции за деца в неравностойно положение.

 

На 6 декември делегацията беше посрещната в сградата на Големия източен регион, където бяха представени териториализираните енергийни политики от господин Хюбер (от Регионалната дирекция за околна среда, устройство на територията и жилищата) и от госпожа Брокстед (център Envirobat), която говори за ресурсите, поставени на разположение на професионалистите в строителството за осъществяване на ефикасна реновация и строителство. Акцентът беше поставен върху проблемите на качеството при строителството на сградите в изказването на господин Шове (Агенция за качество в строителството) и на господин Банак (Президент на независимото дружество ENEOR), както и върху решенията, които могат да бъдат предложени (консултиране, commissioning и т.н.).

След това българската делегация прекоси елзаското поле, за да се срещне с господин Жан-Клод Менш, кмет на Унгершем. Унгершем е малко образцово селце, което е острието на екологичния преход, тъй като е развило фотоволтаичен парк, позволяващ пълната му  енергийна самостоятелност.

 

Раздадоха наградите за по-добра градска среда „Екообщина“

Чуйте Милена Иванова, експерт към Френския институт в София, в звуковия файл.

Връчиха наградите на общините лауреати в конкурса „ЕКООБЩИНА“ 2018

Нововъведената категория през 2018 г. „Спорт и гражданско общество“ показа значителен успех с над 120 кандидатури

11 октомври 2018 г., София. На официална церемония снощи във Френския институт бяха наградени общините лауреати в третото издание на конкурс „ЕКООБЩИНА“. Инициативата се организира от Френското посолство в България и има за цел да отличи общините с най-добри практики в областта на устойчивото развитие. Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ се осъщестява под патронажа на Президента на Република България.

Домакин на събитието бе Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. Официални гости бяха Атанаска Николова, зам.- министър на околната среда и водите и Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. Двете министерства са основни партньори на инициативата.

В своето приветствие, Н. Пр. Ерик Льобедел отправи благодарност към министрите за ползотворното сътрудничество и подкрепа, както и към всички участници в конкурса за тяхната ежедневна ангажираност за предоставяне на по-добри услуги за гражданите. „Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ позволява да бъдат отличени българските общини, които са разработили успешни решения в сферата на управление на битовите отпадъци, управление на водите, устойчивата мобилност и енергийната ефективност,“ каза той по време на церемонията. В края на тържественото си обръщение той честити третия рожден ден на ЕКООБЩИНА и допълни: „Ние продължаваме да мислим как може да се развива този конкурс, през 2019 година предвиждаме още една нова категория, която ще отличи гражданските инициативи, които разработват образователни проекти, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда.“

В конкурса взеха участие 32 общини, които подадоха 35 кандидатури в петте категории: „Устойчиво управление на водите”, „Устойчиво управление на битовите отпадъци“, „Енергийна ефективност на сградите“ и „Устойчива мобилност” и нововъведената категория през 2018 година – „Устойчиво управление на публичните пространства“. Като сравнение с изданието на конкурса „ЕКООБЩИНА“ през 2017 година, броят на общините изявили интерес през 2018 г. нараства.

Победителите в „ЕКООБЩИНА“ 2018 са:

Категория „Устойчиво управление на водите“

×   Община Етрополе – победител в категорията с население над 10 000 екв. жители

Категория „Устойчиво управление на отпадъците“   

×  Община Павликени – победител в категорията с население под 40 000 жители

×   Община Пловдив – победител в категорията с население над 40 000 жители

Категория „Енергийна ефективност на сградите“

×  Община Кнежа – победител в категорията с население под 40 000 жители

×  Община Добрич – победител в категорията с население над 40 000 жители

Категория „Устойчиво управление на публичните пространства“

×  Община Чипровци – победител в категорията с население под 40 000 жители

×  Община Бургас – победител в категорията с население над 40 000 жители.

През 2018 година, организаторите на конкурса създадоха още една нова категория, ориентирана към гражданите и местните НПО, наречена „Спорт и гражданско общество“. Тя отбеляза изключителен успех, като подадените проекти в нея бяха над 120. Победителите в нея са:

Организация „Ruse Go – безплатен спорт на открито в Русе“, с проект „Игри и спорт за цялото семейство“ и СНЦ „Черно море ултра“, с проект „Туристически маршрут Черно море“.

Кметовете на общините лауреати бяха наградени от официалните гости на събитието, както и от представители на корпоративните партньори на „ЕКООБЩИНА“ 2018. Те получиха специалните награди – учебно пътуване във Франция за двама представители на общината, съфинансирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от Министерството на околната среда и водите, чрез оперативните програми „Околна среда“ и „Региони в растеж“.

За мен е изключително удоволствие да участвам в церемонията по връчване на наградите Екообщина за трета поредна година,“ каза зам.-министър Атанаска Николова в речта си по време на церемонията. Тя изрази благодарности към Н. Пр. Ерик Льобедел и към организаторите за това, че продължават да надграждат прекрасната инициатива, към всички партньори, които подкрепят нейната реализация и към всички общини, които изпълват конкурса със смисъл и съдържание. „Щастлива съм, че конкурсът се развива и привлича все повече и все по-нови последователи, не само местни власти, но и във връзка с новите категории – граждани и местни НПО и инициативни групи, защото това е гаранция, че във все повече места в България, зелените политики заемат по-голямо място“, допълни тя.

„За мен наистина е огромно удоволствие и чест, вече за трета поредна година МРРБ да стимулира общините и местната власт с подкрепата си не само с финансиране на проекта, но и с това да отчитаме резултатите и да намираме видимите ефекти от тях. Радвам се че отново с подкрепата на Френското посолство се организира именно такъв конкурс, който отличава най-добрите от вас – тези, които неуморно се трудят в ежедневните си дейности, фокусирани най-вече върху резултатите, видими за обществото“, каза по повод конкурса „ЕКООБЩИНА“ зам.-министър Деница Николова. Тя уточни, че през последните 15 години, МРРБ работи усилено за подобряване на енергийната ефективност в страната, като само по ОП „Регионално развитие“ в първия програмен период, който завърши през 2015 година, вложеният ресурс за мерки в тази посока е бил над 218 милиона лева.

И тази година Saint-Gobain Weber България, Декатлон България, Веолия България, Рено Нисан България и Регионалният фонд за градско развитие бяха основни спонсори на конкурса. Компаниите подкрепиха отново идеята на конкурса в областта на устойчивото развитие на местната власт и раздадоха своите награди за насърчаване на подобен тип екологични политики.

Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ ще се проведе и през 2019 година. Организаторите предвиждат въвеждането на още една нова категория, ориентирана към гражданското общество в България. Целта ѝ ще бъде стимулиране и награждаване на онези успешни проекти и инициативи, които са разработени в областта на образованието за устойчиво развитие и околна среда.

Общо в трите издания на инициативата досега, през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., участие взеха 100 общини, които подадоха над 130 кандидатури във всички категории общо.

Кои ще са лауреатите на Екообщина 2018?

Докато Междуправителствената експертна група по климатичните промени, която заседава от седмица насам в южнокорейския град Инчон, представя в понеделник, 8 октомври, предупредителен доклад относно глобалното затопляне, конкурсът Екообщина задълбочава френско-българското сътрудничество в областта на опазването на околната среда. Имената на победителите в конкурса „Устойчиви градове” ще бъдат съобщени на официалната церемония по връчване на наградите тази сряда, 10 октомври, във Френския институт.

На 10 октомври лауреатите от издание 2018 ще получат наградите си в присъствието на представителите на Министерствата на околната среда и на регионалното развитие, г-жа Атанаска Николова и г-жа Деница Николова; фирмите партньори Weber, Veolia, Регионалния фонд за градско развитие, Decathlon, Renault; и сдруженията партньори. Над петдесет души ще се съберат, за да приветстват общините и сдруженията лауреати от това трето издание на конкурса. Добрите практики на устойчивото развитие и гражданската ангажираност ще бъдат оценени по достойнство.

Вижте споделените мнения на участниците и партньорите на Екообщина 2018.

 

Проведоха се работните срещи на независимото жури и общините лауреати ще бъдат обявени на официална церемония за връчване на наградите Екообщина през октомври месец! Може да направите преглед на третото издание на Екообщина чрез обратната връзка от различните участници и партньори на инициативата.

"Екообщина" създава устойчиви практики и навици

http://darikradio.bg/ekoobstina-sazdava-ustoichivi-praktiki-i-navici.html#parent=show

Устойчива градска мобилност или защо в градовете трябва да се развива колоезденето и ходенето пеша

До 2030 г. във Франция хората, използващи лични автомобили ще са толкова, колкото и придвижващите се пеша

 

26 юни 2018 г., София.

Градовете – място за хора или за автомобили и Как да направим живота си по-приятен в една среда, превземана от транспортните средства, бяха сред темите обсъждани на петия семинар, част от инициативата „ЕКООБЩИНА“ 2018.  Той бе посветен на устойчивата градска мобилност и предизвика значителен интерес у представителите на общините.   

По традиция, Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България откри събитието. Той приветства гостите на семинара, като изрази убедеността си, че всички присъствали днес, както и участниците в предишните семинари, ще подадат кандидатурите си за участие в конкурсната част на инициативата.

„Устойчивата градска мобилност е сред приоритетите в дневния ред на Европа и се разглежда наравно с другите актуални въпроси, свързани с развитието и модернизацията на държавите. Прилагането на мерките за устойчивата мобилност ще решат редица проблеми, пред които са изправени днес големите градове по света“, каза Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Първи лектор на семинара бе г-жа Силви Банун, междуведомствен координатор – развитие на практиките на използване на велосипед към Министерство на екологичния и солидарен преход. Тя представи каква е френската стратегия за насърчаване използването на колело в градовете или Защо колоезденето и ходенето пеша трябва да се развиват? Силви Банун подчерта, че създаването на обществените пространства цели генериране на социална връзка между хората. Затова и градовете трябва да бъдат проектирани така, че да бъдат в полза на хората, а не на автомобилите. Като добър пример тя представи програма за стимулиране на децата да използват велосипед и да ходят пеша. Едновременно с това, в тази програма е залегнало и адаптирането на градоустройствените планове, за да се улесни този екологичен начин на придвижване.

Използването на велосипед и придвижването пеша имат много предимства и по отношение на борбата срещу изменението на климата, здравето и енергийната ефективност (по-малко използване на моторизиран транспорт). Не трябва да се подценяват и икономическите предимства, които се наблюдават в райони, където присъствието на автомобили е ограничено, а именно: стойността на недвижимите имоти се покачва, увеличава се желанието на хората да излизат и да посещават търговски и културни обекти. За да се постигнат тези добри резултати, г-жа Банун предлага конкретни решения като намаляване на максималната допустима стойност на скоростта на автомобилите в центъра на града и улесняване изграждането и използването на велоалеи и пешеходни пътеки.

Системите за насърчаване на гражданите и фирмите в проактивното използване на обществения градски транспорт, бе темата на презентацията на Жан-Франсоа Рьотиер, бивш заместник-председател по транспорта в Метрополия Нант. Той обясни, че транспортът е реален инструмент за превръщането на градовете в по-добро място за живеене. Важна стъпка за това е демократизирането на транспорта или с други думи превръщането му в достъпен за всички. Стратегията за осъществяването на тези цели включва благоприятстване на кратки пътувания, координиране на транспортната мрежа, „успокояване на трафика“ (намаляване на допустимата скорост в градовете), намаляване използването и мястото за автомобили и не на последно място, стимулиране на промяната в навиците на хората по отношение на придвижването. Жан-Франсоа Рьотиер подчерта, че през 2030 г. във Франция се очаква броят на хората, които се придвижват в градовете със собствен автомобил да е равен на този на хората, ходещи пеша (и двете около 30%). За сравнение през 2002 година, разликата е била над 28% в полза на автомобилите.

Специален гост на петия семинар от българска страна беше Чанка Коралска, заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие в Община Бургас. Тя представи плана за градска мобилност на общината и развитието на координацията с гражданите. Според него за периода 2014 – 2020 г. интегрираният модел за управлението на градската мобилност обхваща изграждането и оборудването на буферни  паркинги на ключови места, обвързани със системата на обществения транспорт, въвеждане на система за интегрирано управление на обществени паркинги, както и реконструкция и оборудване на светофарно регулирани кръстовища. За своите успешни и устойчиви политики в областта на мобилността, община Бургас бе излъчена като победител в същата категория в миналото издание на конкурс „ЕКООБЩИНА“ 2017.

Вторият лектор бе Радостина Петрусенко, главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” на МРРБ, която запозна присъстващите с  възможностите за финансиране на общините по отношение на устойчивия градски транспорт.

Днешният семинар беше последното от поредицата събития, част от програмата на „ЕКООБЩИНА“ 2018. В следващия етап от конкурса общините, които искат да кандидатстват,  трябва да попълнят въпросниците за всяка желана категория и да ги изпратят за оценка от  експертното жури. Всички общини могат да подават кандидатури за участие и в петте категории, а крайният срок за изпращането им е 31 юли 2018 г.

Конкурс „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерството на околната среда и водите. Инициативата е под патронажа на Президента на Република България. Корпоративни партньори на инициативата са „Рено Нисан“ България, Saint-Gobain Weber България, Декатлон България, „Веолия“ България и Регионален фонд за градско развитие.

Заповядайте на семинара „Устойчива мобилност” на 26 юни!

Френското правителство потвърди отново волята си да развива устойчивата мобилност на територията. От 1 януари 2018 г. всяко предприятие с над 100 работници в един и същи обект трябва задължително да разработи план за мобилност. Планът за мобилност накратко означава да се развиват начини на придвижване, които са алтернативни на автомобила, ползван самостоятелно. Като например съвместното използване на един автомобил и насърчаването на работниците да използват повече колело. Редица български общини се стремят да намалят броя на колите в градовете и централните им части. Прекомерното присъствие на автомобили вреди на качеството на въздуха, на пешеходното движение, както и на атрактивността на града като цяло. Именно по тази логика отделът за техническо и институционално сътрудничество организира семинар, посветен на устойчивата мобилност, на 26 юни във Френския институт с начало 9.30 ч. Семинарът се вписва в конкурса Екообщина, който цели да насърчи устойчивото развитие в българските градове посредством сътрудничеството на гражданите и на публичните и частни сектори.

По време не семинара ще имаме привилегията да чуем двама френски експерти по различни аспекти на мобилността. Госпожа Силви Банун, междуведомствен координатор по въпросите на придвижването пеша и с колело, ще обясни как една община може да върне града на жителите й, като развива използването на колело и ходенето пеша, и ще разясни защо това може да е полезно за пространството и гражданите. Бившият заместник-председател на Метрополия Нант по въпросите на транспорта, господин Жан-Франсоа Рьотиер, ще представи методите за превръщането на един град в по-приятно и човешко място за живеене, но също така за превръщането му в по-атрактивен и динамичен град чрез промяна в транспортните навици и преосмисляне на градоустройството.

Очакваме Ви на този семинар, който ще е уникален повод да чуем френски и български експерти по въпросите на устойчивата мобилност, както и едно обогатяващо изживяване!

Регистрирайте се тук.

Професионални спортисти, предприятия, неправителствени организации, граждани и журналисти се срещнаха на уъркшопа "Спорт и гражданско общество".

9-те избрани кандидати от новата категория "Спорт и гражданско общество" се срещнаха на 12 юни във Френския институт на уъркшопа, организиран от екипа на Екообщина. Те чуха свидетелствата на професионални спортисти от високо ниво и разговаряха с тях, за да подобрят проектите си и да участват във втория кръг на конкурса. Уъркшопът беше открит от г-жа Доминик Вааг, Първи съветник в Посолството на Франция в България.

Изказваме благодарности на Мигел Анхел Санчес, Кирил Николов-Дизела, Доменико Магроне, Георги Филипов, журналист на свободна практика, както и на целия екип на Декатлон за динамизма му."

"Над 120 кандидатури за новата категория "Спорт и гражданско общество"!

Екообщина 2018 дава възможност на гражданското общество да участва в конкурса "Устойчиви градове" в България. НПО, училища, граждани, групи от приятели ... над 120 проекта бяха изпратени, за да се състезават в конкурса и да имат възможността да участват в уъркшоп, организиран на 12 юни 2018 г. Уъркшопът ще даде възможност на 11-те финалисти, подбрани от независимото жури, да споделят специални моменти с професионалисти, получили признание в областта на спорта. Посланикът на Франция господин Ерик Льобедел ще открие уъркшопа, след което кандидатите ще могат да разговарят с Мигел Анхел Санчес, Директор на Декатлон България, Кирил Николов-Дизела, национален и международен шампион по скайрънинг, планинско бягане и крос кънтри, Доменико Магроне, финансов директор на Декатлон България и Георги Филипов, спортен журналист.

След уъркшопа ще се проведе втора селекция за определяне на двамата крайни финалисти. Раздаването на наградите ще се състои през октомври 2018 г. "

Интервю с г-н Мигел Анхел Санчес, директор на Декатлон България, партньор на Екообщина 2018 :


 

Устойчиво управление на публичните пространства или как да направим градовете уютни, чисти и приятни за живеене

 

29 май 2018 г., София. Социалната функция на градското пространство и как то трябва да бъде в услуга на човека, бяха сред темите, обсъдени на четвъртия семинар, част от инициативата „ЕКООБЩИНА“ 2018.  Темата бе „Устойчиво управление на публичните пространства“. Това е една от новите категории в конкурса и в нея могат да участват всички български общини. Интересът от страна на местната власт беше значителен, като на събитието в сградата на Френския институт днес, присъстваха повече от 45 представители на общините и студенти по урбанизъм.  

Домакин на събитието беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. По традиция той приветства присъстващите на семинара. „Създаването на две нови категории в третото издание на „ЕКООБЩИНА“, едната от които е за управление на публичните пространства, говори за успеха на проекта и интереса към него от страна на българските общини“, каза той. За да подчертае значимостта на тази нова тема, посланик Льобедел направи препратка към политиките за подобряване на градската среда във Франция преди и сега. Дълги години основен приоритет е бил строежът на красиви сгради. Днес, обаче, на преден план излиза важността да се дава път на проекти, създадени от градските проектанти, за да се благоприятства изграждането на градове, в които всички ще живеем с удоволствие.   

Първи лектор на семинара бе Мартин Заимов, директор на Регионалния фонд за градско развитие. Той представи финансовите инструменти на разположение на общините за инвестиране в проекти за улично осветление, за устройство на обществените и зелени пространства.

По време на презентацията си, г-н Заимов уточни, че „Всички ние    местна  и  централна администрация,  бизнеса  и  гражданите,  трябва  да участваме в публичните инвестиции. С разумните инвестиции може да се повиши качеството на публичната услуга, като по този начин и  хората ще бъдат склонни да платят повече за нея, и ще имат по-голяма грижа за опазването ѝ“. Той продължи с няколко примера за осъществени проекти от Регионалния фонд за градско развитие, като подчерта важността на публично-частното партньорство в подобряването на градската среда и нейното по-лесно управление.

Силвия Чакърова и Мила Йолова от Съюза на урбанистите в България, представиха добрите практики в областта на управлението на публичните пространства в България и по-специално  улично осветление, градоустройство и зелени пространства.

Жоел Лаверн, директор на дирекция „Обществено осветление“, община Тулуза, представи стратегията на общината за обновяването на инфраструктурата на градското улично осветление. Той обясни, че във Франция, уличното осветление е източник на икономии за местните публични финанси и на валоризиране на архитектурното наследство на един град. Решението, което е взела управата на Тулуза е използването на LED осветление, което води до намаляване на потреблението и съответно на разходите.

Морис Франсоа, бивш директор по публични пространства към метрополия Нант, говори за  стратегията за устройство и управление на публичното пространство, приложена в гр. Нант – Зелена столица на Европа за 2013 г.

Той изведе няколко основни приоритета в грижата за общественото пространство в неговата метрополия – чистотата и глобалния подход за управление. Превръщането на града в чист и уютен е постигнато благодарение на стимулиране действията на обществото в тази насока. Освен това са мобилизирани   служителите   на   специализираната   служба   по чистотата,  като  се  дава  нова  стойност  на  професията  им  и  те  са  приобщени към проектирането на благоустрояването. Основната цел на глобалния подход за управление е да се допринесе за утвърждаването на идентичността и атрактивността на метрополията при зачитане на характера на отделните ѝ квартали. Важни са също и осигуряването на добро функциониране на града и подпомагането на неговото развитие, както и оптимизирането на разходите.

Резултатите са показателни – постигнат е успех в изграждането на истинска култура на общественото пространство, която е споделена от всички жители на града и която е придала стойност и значимост на всички професии.

Всички общини могат да подават кандидатури за участие и в петте категории на тазгодишното издание на „ЕКООБЩИНА“. Крайният срок за изпращане на попълнените въпросници е 31 юли 2018 г. Следващият семинар, част от инициативата „ЕКООБЩИНА“ е на тема „Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия” и ще се проведе на 26 юни 2018 г. в сградата на Френския институт в България.

Конкурс „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерството на околната среда и водите. Инициативата е под патронажа на Президента на Република България. Корпоративни партньори на инициативата са „Рено Нисан“ България, Saint-Gobain Weber България, Декатлон България, „Веолия“ България и Регионален фонд за градско развитие.

 

Интервю с г-н Мартин Заимов, директор на Регионалния фонд за градско развитие, партньор на Екообщина 2018

Общините са основният фактор за осъществяване на политиките за енергийна ефективност


15 май 2018 г., София. Енергийната ефективност на сградите е от основно значение, особено когато  е доказано, че сградите са на първо място по енергийно потребление, изпреварвайки транспорта. Преодоляването на енергийната зависимост и все по-нарастващото потребление на енергия, събраха над 60 представители на общините, днес, в сградата на Френския институт. Поводът беше провеждането на третия семинар за енергийната ефективност на сградите, част от конкурс „ЕКООБЩИНА“ 2018, който се организира от посолството на Франция в България.

 

Таня Христова, Ерик Льобедел, Снежана Семова, Жан-Пол Оше, Иванка Петрова, Оливия дьо Малвил.


Домакин на събитието беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. Той спомена пред присъстващите, че проектите в областта на енергийната ефективност, осъществени от  българските общини, са изключително успешни. „Българските експерти са доказани професионалисти и благодарение на работата им в общините, резултатите са толкова добри. Именно местните власти са най-подходящите за предприемане на ефективни действия за справяне с климатичните промени“, подчерта той.


Гост на събитието бе Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. Той обобщи направеното от МРРБ по отношение на енергийната ефективност като подчерта, че тя е водещ приоритет на Министерството пред последните години. „Вече е дошло времето да адаптираме икономиката и живота си така, че да ставаме все по-малко зависими от съществуващите енергийни ресурси, които да пестим за благото на идващите поколения“, завърши обръщението си зам.-министър Йовев.
Презентациите започнаха с лекцията на Таня Христова, кмет на Габрово. Ръководената от нея община спечели наградата в конкурс „ЕКООБЩИНА“ 2017 в категорията „Енергийна ефективност на сградите“ за големи общини. Г-жа Христова представи програмата за енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища и приоритетите на община Габрово в тази област.

Оливия дьо Малвил е координатор на FLAME (Федерация на местните агенции по енергия и климат). Това е независима организация, с нестопанска цел, която работи съвместно с местните публични власти и предоставя експертни съвети и информация. В своята презентация г-жа Малвил подчерта, че общините са в основата на успеха на политиките за енергийна ефективност и промяната на общественото мнение в тази посока. Според нея, най-добър ефект ще се постигне чрез мобилизиране на всички заинтересовани страни, стимулиране търсенето на проекти за енергийно обновление от страна на частните лица, насърчаване на банковия сектор и привличане на публичното финансиране. Като заключение, г-жа Малвил потвърди, че благодарение на общата работа с общините, местните агенции по енергия и климат във Франция са успели да постигнат положителен резултат в борбата с климатичните промени, изчерпването на енергийните ресурси и енергийната зависимост.

Община Смядово бе отличена като победител в категорията „Енергийна ефективност на сградите“ за малки общини в конкурс „ЕКООБЩИНА“ 2017. Иванка Петрова, кмет на Смядово представи  политиките на общината в тази област. Мерки за енергийна ефективност са приложени в над 8 общински сгради и в многофамилни жилища с обща разгърната застроена площ от 29 002 кв.м. Г-жа Петрова обобщи резултатите – постигнато е намаляване на енергопотреблението на домакинствата и икономия на разходите им през зимата. Обновяването на входовете на сградите, благоустрояването на междублоковите пространства и придобиването на нов и модерен облик на града, оказват благоприятен ефект с повишаване стойността на имотите и самочувствието на жителите.

Според френската законодателна рамка, Законът за енергийния преход за зелен растеж от 17 август 2015 г. е заложил няколко важни цели за трайна промяна по отношение на околната среда и енергийната ефективност. До 2030 г. трябва да се постигне намаляване с 40% на емисиите на газове с парников ефект в сравнение с 1990 г. и с 30% на потреблението на енергия от горива.

Жан-Пол Оше, председател на Местната агенция по енергия в Южен Бретан, делегиран съветник по енергийните въпроси на Агломерация Лориан и общински съветник в град Лориан, представи какви мерки са предприети от Агломерацията за изпълнението на горните цели.  Местните власти постигат това, залагайки енергийната ефективност и климата като фактор във всяка една от дейностите си. Приоритетни програми са намаляването на енергийното потребление от  уличното осветление, осъществяване на енергиен одит на обществени, търговски и частни сгради, замяна на електрическите конвекторни уреди за отопление с по-ефективни такива. Направена е и изолация на подпокривните пространства на обществени сгради. Проучват се и възможностите за отопление с биомаса и дървен материал.   
Всички общини могат да подават кандидатури за участие и в петте категории за тазгодишното издание на „ЕКООБЩИНА“. Крайният срок за изпращане на попълненит

 

Интервю с г-жа Снежана Семова, директор на Сен - Гобен Вебер България, партньор на Екообщина 2018.

 

Интервю с г-жа Иванка Петрова, кмет на община Смядово, община лауреат в категория "Енергийна ефективност на сградите", 2017 год.

 

 

Интервю с г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово, община лауреат в категория "Енергийна ефективност на сградите" 2017 год.

 

 

Конкурси и обяви "Спорт и гражданско общество"

"Вие сте активен гражданин или група от граждани, занимаващи се с насърчаването на спорта в България?


Желаете да осъществите проект за насърчаване достъпа до спорта?


Вероятно не разполагате с финансовите средства и познанията, необходими за съставянето на проекти?


Тази година конкурсът Екообщина открива категория, посветена на спорта и на гражданското общество, за да награди българските граждани, които поемат инициативи за насърчаване на развитието на спортните практики. На 12 юни 2018 г. ще се организира работна среща и предварително подбраните кандидати ще могат да разговарят с менторите в тази нова категория: Кирил Николов, спортен шампион, Георги Филипов, спортен журналист, Мигел Ангел Санчес, директор на Декатлон България и Доменико Магроне, финансов директор на Декатлон България.

Всеки един от двата печеливши проекта ще получи награда от 4000 лева.

Желаете да научите повече за начините на участие? За конкурса Екообщина? Кликнете тук, за да видите въпросниците за попълване и графика на конкурса!" 

 

Интервю с г-н Мигел Анхел Санчес, директор на Декатлон България, партньор на Екообщина 2018.

Френски експерти: „Добрите резултати в нашите общини нямаше да бъдат постигнати без активното участие и усилията на живущите в метрополиите“

24 април 2018 г., София. По-малко хранителни отпадъци и производството на компост и енергия от битови отпадъци бяха сред възможностите за справяне със замърсяването на градовете, обсъдени днес по време на втория семинар, част от конкурса ЕКООБЩИНА 2018 г. Темата на събитието бе „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от разделното събиране до икономическото и енергийното им оползотворяване”. Над 60 представители на местната администрация и партньори на ЕКООБЩИНА обсъдиха заедно с френските експерти управлението на отпадъци и представиха своя опит в превенцията и обмениха ценно ноу-хау в областта на разделното събиране и депониране на битови отпадъци.

 

г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, Г-н Мирослав Янчев, кмет на община Златоград и Милена Иванова, Френско посолство.

 

Домакин на събитието беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. За пореден път той приветства гостите на семинара. Посланикът подчерта важността от обмяната на опит между двете държави и заяви задоволството си от активните действия на двете страни в тази посока.

Гост на събитието бе Николай Кънчев, зам.-министър на околната среда и водите. Той потвърди необходимостта от системи за разделно събиране и третиране на биоразградимите отпадъци. Зам.-министър Кънчев уточни, че постигането на целите за устойчиво управление на отпадъците е възможно и чрез тясното сътрудничество с цялото гражданско общество.

Г-н Пиер Галио, ръководител на отдел „Потребление и превенция“, Агенция за околна среда и контрол върху енергията (ADEME).

Семинарът бе открит от Пиер Галио, ръководител на отдел „Потребление и превенция“, Агенция за околна среда и контрол върху енергията (ADEME). В лекцията си той говори за необходимостта от спиране на изхвърлянето на храни. Според статистика направена от Агенцията, която г-н Галио представлява, французите изхвърлят около 150 кг храна годишно. Според изчисленията това прави 10 млн. изгубени и пропилени продукти. Теоретичната стойност на тези загуби се изчислява на 16 млрд. евро или 36% от бюджета за погасяването на лихвите по френския дълг. Едновременно с това въглеродното въздействие се равнява на 15,3 млн. тона еквивалент на CO2 или на 3 % от всички емисии от дейността в национален мащаб. За справяне с тази ситуация са предприети стъпки за стимулиране на индивидуални и колективни дейности за превенция разхищаването на хранителни продукти. Информираността е от ключово значение, а ангажираността на гражданите е определяща. Резултатите са показателни - на първо място е спестен ресурс с размер от 1 млрд. евро на регион. Икономиите от своя страна водят до повторно инвестиране в продукти с по-добро качество, които ще бъдат по-рядко изхвърляни и неоползотворени.

Вторият френски експерт – г-жа Клоди Клодел, отговорник проекти към дирекция „Отпадъци“ в Европейска метрополия Лил – потвърди, че в нейния регион събирането на хранителни отпадъци е все още една малка част от всички биоотпадъци. За да се справят с това предизвикателство, в метрополия Лил се предприема активна комуникационна кампания. Тя подпомага и експерименталното въвеждане на колективното компостиране на входа на кооперациите и в споделените градинки, в градските зони, където не се прилага разделно събиране на биоотпадъците. В резултат на усилията на местните власти и подкрепата на населението, е постигнато 98,1% оползотворяване на битови отпадъци (общо количество е 660 хил. тона, 1,9% са депонираните неопасни отпадъци); 49,3% е оползотворяване на неорганичната фракция, а енергийното оползотворяване е 48,8%.

Мирослав Янчев, Пиер Галио, Клоди Клодел, дани дЮна.

Мирослав Янчев, кмет на Златоград, лауреат в конкурс ЕКООБЩИНА 2017 в категория „Устойчиво управление на отпадъци“, представи системата за разделно събиране на отпадъците в общината. Тя стартира през 2016 г., с поетапно преминаване от смесена система към система за разделно събиране на отпадъците от типа „От врата на врата“, активна информационна политика и дейности за рециклиране. Резултатите са драстично намаляване на количеството битови отпадъци, депонирани на Регионалното депо. Мирослав Янчев изрази увереността си, че добрите резултати са постигнати благодарение на осъществяването на информационни кампании за отговорно отношение към управлението на отпадъците и недопускане на нерегламентираното им обезвреждане. Ангажирането на гражданите в ежегодните общински доброволчески инициативи за почистване на околната среда е също ключово.

Всички общини могат да подават кандидатури за участие и в петте категории за тазгодишното издание на ЕКООБЩИНА. Крайният срок за изпращане на попълнените въпросници е 31 юли 2018 г. Следващият семинар, част от инициативата ЕКООБЩИНА е посветен на подобряването на енергийната ефективност на обществените сгради и жилищата и ще се проведе на 15 май 2018 г. в сградата на Френския институт.

Конкурс ЕКООБЩИНА се организира от Френското посолство в България в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерството на околната среда и водите. Инициативата е под патронажа на Президента на Република България. Корпоративни партньори на инициативата са „Рено Нисан“ България, Saint-Gobain Weber България, Декатлон България, „Веолия“ България и Регионален фонд за градско развитие .

 

Интервю с г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, община лауреат в категория "Устойчиво управление на отпадъците", 2017 год.

 

 

 

Интервю с  Г-н Мирослав Янчев, кмет на община Златоград, община лауреат в категория « Устойчиво управление на битовите отпадъци » 2017 год.

Интервю с г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, община лауреат в категория "Устойчиво управление на отпадъците", 2017 год.

 

 

Във Франция устойчивото управление на водите е факт благодарение на общите усилия на общинските администрации и държавата

Проведе се първият от петте семинара, част от инициативата ЕКООБЩИНА

17 април 2018 г., София. Днес във Френския институт се проведе първият семинар, част от конкурса ЕКООБЩИНА на тема „Оптимизиране на битово-питейното водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води“. Официален гост на откриването бе Николай Кънчев, заместник-министър на околната среда и водите. На семинара присъстваха над 40 представители на местната власт, експерти и партньори на инициативата.

Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, приветства присъстващите на форума. В изказването си той за пореден път благодари на партньорите на инициативата и на представителите на общините, които са превърнали ЕКООБЩИНА в традиция.   

Николай Кънчев поздрави организаторите за третото провеждане на конкурса. Той подчерта, че благодарение на ЕКООБЩИНА двустранните отношения между България и Франция се развиват и надграждат, а доказателство за това е ползотворното сътрудничество между Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район и Агенцията по водите Артоа-Пикардия.

Целта на ЕКООБЩИНА е да оцени добрите практики в българските общини, но и да стимулира местните власти да работят заедно за утвърждаване на един по-устойчив модел на управление.  За да представят опита на Франция в устойчивото управление на водите, гост-лектори на семинара бяха френските експерти Жан-Пол Колен, заместник-председател по водоснабдяването и канализацията на метрополия Лион и Арно Курткюис, началник на служба „Планиране и програми“ в Агенцията по водите Артоа-Пикардия.  

Като представител на метрополия Лион, Жан-Пол Колен разясни механизма, по който местната власт е избрала да управлява ВиК системата си – обществено управление на процеса за пречистване на отпадъчните води и партньорство с частна компания за управлението на водоснабдяването с питейна вода. Той коментира, че всяка община трябва да избере най-подходящия за нея модел, съобразно нуждите на населението, както и възможностите и умението на администрацията да се справя с управлението на тази услуга.

Арно Курткюис представи ролята на регионалната Агенция по водите Артоа-Пикардия, обслужваща население от 4.8 млн. жители. Той наблегна на важността на обединяването на усилията на общините, което във Франция е довело до много добри резултати и устойчивост на управлението на водите. Като успешен пример за сътрудничество на местните власти, г-н Курткюис цитира споделеното финансиране на пречиствателни станции, които ще бъдат използвани от всички.

Специален гост на събитието бе Анастасия Вачева, зам.-кмет на община Павликени, която сподели добрите практики, приложени в града. Павликени е община лауреат в миналогодишното издание на конкурс ЕКООБЩИНА, в категорията „Устойчиво управление на водите“ за град над 10 000 жители. Г-жа Вачева представи Програмата за обновление на водоснабдителната мрежа и оползотворяване на утайките от пречистване на отпадъчни води, която администрацията на общината е разработила. Лектор на събитието бе и Светла Иванова, държавен експерт от Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ на Министерството на околната среда и водите.

Следващият семинар, част от инициативата ЕКООБЩИНА е на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване” и ще се проведе на 24 април 2018 г., от 10 часа в сградата на Френския институт.

Всички общини са поканени да участват в конкурс ЕКООБЩИНА, като могат да подават кандидатури и в петте категории на тазгодишното издание. Крайният срок за изпращане на попълнените въпросници е 31 юли 2018 г.

Конкурс „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерството на околната среда и водите. Инициативата е под патронажа на Президента на Република България. Корпоративни партньори на инициативата са Рено Нисан България, Saint-Gobain Weber България, Декатлон България, Веолия България и Регионален фонд за градско развитие

Жан-Пол Колен, заместник-председател по водоснабдяването и канализацията на метрополия Лион.

Арно Курткюис, началник на служба „Планиране и програми“ в Агенцията по водите Артоа-Пикардия.

 

Интервю с г-н Арно Валто генерален мениджър "Софийска вода" АД. партньор на Екообщина 2018.

 

 

Как да се подкрепят българските общини в подобряването на условията на градския живот за техните граждани?

Откриване на третото издание на конкурса „устойчиви градове/екообщина” с организиране на пресконференция на 27 март във Френския институт в България.

Госпожа Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите, и господин Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, участваха в пресконференцията и потвърдиха ангажимента на министерствата да финансират учебните посещения във Франция в полза на българските градове, лауреати на третото издание на конкурса.

Този проект е разработен в партньорство с българските министерства на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, както и с подкрепата на Рено, Веолиа, Сен-Гобен Вебер от 2015 г., а от тази година – и на Декатлон и Регионалния фонд за градско развитие.

Присъствието на 13 медии сред които Нова TV, БТА, Дневник, БНР и Капитал въпреки интензивната медийна дейност поради българското председателство на Съвета на Европейския съюз, показва нарастващия интерес към нашата инициатива от страна на медиите.

Френският посланик, Н.Пр. Ерик Льобедел, откри заседанието, като припомни, че Екообщина е едновременно конкурс, който награждава българските общини, и истинска платформа на българско-френско сътрудничество в областта на „устойчивия и интелигентен град”.

Аспектът „платформа за сътрудничество” беше подчертан и от г-жа Николова, която представи инициативата като „възможност за сътрудничество между публичните власти на нашите две страни по предизвикателствата на устойчивия град, включвайки френски предприятия”.

Посланик Льобедел благодари на заместник-министър Йовев за поетия ангажимент, докато заместник-министър Николова разговаря с г-жа Семова, директор на Сен-Гобен / Вебер за България.

Посланик Льобедел благодари на партньорите, и по-специално на журито, които отделят от времето си и залагат авторитета си по време на селекцията на общините лауреати на базата на попълнените от тях въпросници. Той поздрави с „добре дошли” новите партньори на инициативата – Съюза на урбанистите в България, господин Мигел Санчес, директор на Декатлон България, господин Мартин Заимов, член на борда на Сосиете Женерал България и изпълнителен директор на Регионалния фонд за градско развитие.

Декатлон ще спонсорира новата категория „спорт и гражданско общество”, която ще награди 2 проекта на гражданското общество, които насърчават ценностите на спорта (уважение към правилата и към другите, но също и превъзмогване на себе си) и работят за развитието на физическата активност в страна като България, която е класирана на предпоследно място по спортни практики в Европа.

Посланик Льобедел посреща новия ни партньор г-н Санчес, директор на Декатлон България, в присъствието на г-н Валто, вицепрезидент на Веолиа България.

Регионалният фонд за градско развитие ще спонсорира новата категория „устойчиво управление на публичните пространства”, която ще награди общините, които обновяват уличното осветление, развиват зелени пространства и устройват обществените места, за да направят от тях места за отдих и дейност, а не само пространства за транзитно преминаване.

Освен представителите на Декатлон и на Регионалния фонд за градско развитие, присъстваха още г-н Рьоно Пирел, генерален директор на Рено-Нисан България, г-н Арно Валто, заместник-директор на Веолиа България, както и г-жа Снежана Семова, генерален директор на Вебер (Сен-Гобен) България, за да отбележат продължаването на ангажимента им към френските и българските власти.

Пресконференцията бе закрита с поредица от интервюта, заснети в медиатеката на Френския институт. Това даде възможност да се отразят мненията и гледните точки на представителите на предприятията партньори, допълващи тези на кметовете лауреати от издание 2017. Те ще бъдат основа за създаването на кратки филми, които ще се излъчат от български медии и ще популяризират инициативата. Интервютата скоро ще бъдат публикувани на интернет страницата на конкурса www.ecoobchtina.bg.

 

Начало на конкурса за устойчиви градове, Екообщина 2018

Г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, участва в официалното откриване на #Екообщина2018, в присъствието на г-жа Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите и г-н Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, и Kiril Nikolov - Disl.

Франсоа-Кзавие Кованди, аташе по институционално сътрудничество към Посолството на Франция, за третото издание на конкурса "ЕКООБЩИНА"

http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_dsrzuo0x