ЕКООБЩИНА 2018

ЕКООБЩИНА е конкурс, който има за цел да открои значението на прилагането на добри практики на местно ниво в шест ключови области, които представляват стълбовете на едно устойчиво градско развитие:

-     енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища;

   управление на водите;

-     управление на отпадъците;

-     устойчива градска мобилност;

-     управление на обществените пространства – категория, създадена през   2018 г.;

-     Спорт и гражданско общество, създадена през 2018 г.

От създаването си конкурсът е предназначен за всички български общини и отличава във всяка една от първите пет посочени по-горе области една голяма община (+ 40 000 жители, с изключение на категорията „управление на водите”: +10 000) и една малка община (- 40 000 жители, с изключение на категорията „управление на водите”: -10 000).

 

 

За да се насърчи по-широко участие от страна на общините, бяха опростени специализираните въпросници, които трябва да бъдат изпратени във всяка област, и общините се насърчават горещо да кандидатстват едновременно в няколко категории. Лауреатите на конкурса ще бъдат определени, от една страна, въз основа на техните отговори на въпросниците, изготвени от всички партньори в рамките на ЕКООБЩИНА; от друга, след тяхното участие в поне един от четирите специализирани семинара, които ще се проведат през 2018 г. във Френския институт в България. Четири специализирани журита, съставени от български експерти (университетски преподаватели, държавни служители, изследователи, журналисти и др.), ще класират кандидатствалите общини.

Нов момент в провеждането на конкурса през 2018 г.

E създаването на категория, специализирана в областта на спорта и гражданството, която ще бъде предназначена за гражданското общество. Родителски сдружения, спортни сдружения, училища, граждани… всички ще могат да кандидатстват, за да бъдат отличени за своите действия, благоприятстващи достъпа до спорт.

партньори

Още от първото си издание конкурсът ЕКООБЩИНА се ползва от високия патронаж на президента на Република България и силната подкрепа на Министерството на околната среда и водите, както и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Многобройни действащи лица са съпричастни към събитието – Националното сдружение на общините в Република България, сдружението ЕКОЕНЕРГИЯ, Асоциацията на еколозите от общините в България, Българската асоциация по водите, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Фондът „Енергийна ефективност и възобновяеми източници„ и Съюзът на урбанистите в България.

И накрая, ЕКООБЩИНА се спонсорира от френските предприятия Веолия, Сен-Гобен Вебер, Декатлон, Рено и Регионалния фонд за градско развитие

Предварителен календар на конкурса

27 март 2018

09.45 – 10.45

Пресконференция за официалното начало на третото издание на конкурса ЕКООБЩИНА с всички партньори

17 април 2018

9.30 – 14.00

Семинар Екообщина  „Устойчиво управление на водите”

24 април 2018

9.30 – 14.00

Семинар Екообщина  „Устойчиво управление на отпадъците”

15 май 2018

9.30 – 14.00

Семинар Екообщина  „Енергийна ефективност на сградите”

29 май 2018

9.30 – 14.00

Семинар Екообщина „Устойчиво управление на обществените пространства”

12 юни 2018

9.30 – 14.00

Уъркшоп "Спорт и гражданско общество” за 10-те предварително подбрани кандидати

 

26 юни 2018

9.30 – 14.00

Семинар Екообщина „Устойчива мобилност”

31 юли 2018

Краен срок за подаване на кандидатурите на общините

Септември 2018

Заседание на журитата и евентуално второ заседание

Октомври 2018

Официална церемония по връчване на наградите ЕКООБЩИНА

Ноември 2018

-          Февруари 2019

Пет учебни посещения за общините лауреати в категориите „управление на водите”, „управление на отпадъците”, „устойчива мобилност”, „управление на обществените пространства” и „енергийна ефективност на сградите” за 2ма представители от всяка община и с продължителност 3 дни.

 

ЕКООБЩИНА има и своя официален сайт, където можете да намерите правилника на конкурса, въпросниците, местните добри рпактики и последните новини: ecoobchtina.bg

Прочетете по-долу статиите за различните събития на ЕКООБЩИНА 2018.

 

Общините са основният фактор за осъществяване на политиките за енергийна ефективност


15 май 2018 г., София. Енергийната ефективност на сградите е от основно значение, особено когато  е доказано, че сградите са на първо място по енергийно потребление, изпреварвайки транспорта. Преодоляването на енергийната зависимост и все по-нарастващото потребление на енергия, събраха над 60 представители на общините, днес, в сградата на Френския институт. Поводът беше провеждането на третия семинар за енергийната ефективност на сградите, част от конкурс „ЕКООБЩИНА“ 2018, който се организира от посолството на Франция в България.

 

Таня Христова, Ерик Льобедел, Снежана Семова, Жан-Пол Оше, Иванка Петрова, Оливия дьо Малвил.


Домакин на събитието беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. Той спомена пред присъстващите, че проектите в областта на енергийната ефективност, осъществени от  българските общини, са изключително успешни. „Българските експерти са доказани професионалисти и благодарение на работата им в общините, резултатите са толкова добри. Именно местните власти са най-подходящите за предприемане на ефективни действия за справяне с климатичните промени“, подчерта той.


Гост на събитието бе Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. Той обобщи направеното от МРРБ по отношение на енергийната ефективност като подчерта, че тя е водещ приоритет на Министерството пред последните години. „Вече е дошло времето да адаптираме икономиката и живота си така, че да ставаме все по-малко зависими от съществуващите енергийни ресурси, които да пестим за благото на идващите поколения“, завърши обръщението си зам.-министър Йовев.
Презентациите започнаха с лекцията на Таня Христова, кмет на Габрово. Ръководената от нея община спечели наградата в конкурс „ЕКООБЩИНА“ 2017 в категорията „Енергийна ефективност на сградите“ за големи общини. Г-жа Христова представи програмата за енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища и приоритетите на община Габрово в тази област.

Оливия дьо Малвил е координатор на FLAME (Федерация на местните агенции по енергия и климат). Това е независима организация, с нестопанска цел, която работи съвместно с местните публични власти и предоставя експертни съвети и информация. В своята презентация г-жа Малвил подчерта, че общините са в основата на успеха на политиките за енергийна ефективност и промяната на общественото мнение в тази посока. Според нея, най-добър ефект ще се постигне чрез мобилизиране на всички заинтересовани страни, стимулиране търсенето на проекти за енергийно обновление от страна на частните лица, насърчаване на банковия сектор и привличане на публичното финансиране. Като заключение, г-жа Малвил потвърди, че благодарение на общата работа с общините, местните агенции по енергия и климат във Франция са успели да постигнат положителен резултат в борбата с климатичните промени, изчерпването на енергийните ресурси и енергийната зависимост.

Община Смядово бе отличена като победител в категорията „Енергийна ефективност на сградите“ за малки общини в конкурс „ЕКООБЩИНА“ 2017. Иванка Петрова, кмет на Смядово представи  политиките на общината в тази област. Мерки за енергийна ефективност са приложени в над 8 общински сгради и в многофамилни жилища с обща разгърната застроена площ от 29 002 кв.м. Г-жа Петрова обобщи резултатите – постигнато е намаляване на енергопотреблението на домакинствата и икономия на разходите им през зимата. Обновяването на входовете на сградите, благоустрояването на междублоковите пространства и придобиването на нов и модерен облик на града, оказват благоприятен ефект с повишаване стойността на имотите и самочувствието на жителите.

Според френската законодателна рамка, Законът за енергийния преход за зелен растеж от 17 август 2015 г. е заложил няколко важни цели за трайна промяна по отношение на околната среда и енергийната ефективност. До 2030 г. трябва да се постигне намаляване с 40% на емисиите на газове с парников ефект в сравнение с 1990 г. и с 30% на потреблението на енергия от горива.

Жан-Пол Оше, председател на Местната агенция по енергия в Южен Бретан, делегиран съветник по енергийните въпроси на Агломерация Лориан и общински съветник в град Лориан, представи какви мерки са предприети от Агломерацията за изпълнението на горните цели.  Местните власти постигат това, залагайки енергийната ефективност и климата като фактор във всяка една от дейностите си. Приоритетни програми са намаляването на енергийното потребление от  уличното осветление, осъществяване на енергиен одит на обществени, търговски и частни сгради, замяна на електрическите конвекторни уреди за отопление с по-ефективни такива. Направена е и изолация на подпокривните пространства на обществени сгради. Проучват се и възможностите за отопление с биомаса и дървен материал.   
Всички общини могат да подават кандидатури за участие и в петте категории за тазгодишното издание на „ЕКООБЩИНА“. Крайният срок за изпращане на попълненит

Интервю с г-жа Снежана Семова, директор на Сен - Гобен Вебер България, партньор на Екообщина 2018.

 

Интервю с г-жа Иванка Петрова, кмет на община Смядово, община лауреат в категория "Енергийна ефективност на сградите", 2017 год.

 

Интервю с г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово, община лауреат в категория "Енергийна ефективност на сградите" 2017 год.

 

Конкурси и обяви "Спорт и гражданско общество"

"Вие сте активен гражданин или група от граждани, занимаващи се с насърчаването на спорта в България?


Желаете да осъществите проект за насърчаване достъпа до спорта?


Вероятно не разполагате с финансовите средства и познанията, необходими за съставянето на проекти?


Тази година конкурсът Екообщина открива категория, посветена на спорта и на гражданското общество, за да награди българските граждани, които поемат инициативи за насърчаване на развитието на спортните практики. На 12 юни 2018 г. ще се организира работна среща и предварително подбраните кандидати ще могат да разговарят с менторите в тази нова категория: Кирил Николов, спортен шампион, Георги Филипов, спортен журналист, Мигел Ангел Санчес, директор на Декатлон България и Доменико Магроне, финансов директор на Декатлон България.

Всеки един от двата печеливши проекта ще получи награда от 4000 лева.

Желаете да научите повече за начините на участие? За конкурса Екообщина? Кликнете тук, за да видите въпросниците за попълване и графика на конкурса!" 

 

Интервю с г-н Мигел Анхел Санчес, директор на Декатлон България, партньор на Екообщина 2018.

Френски експерти: „Добрите резултати в нашите общини нямаше да бъдат постигнати без активното участие и усилията на живущите в метрополиите“

24 април 2018 г., София. По-малко хранителни отпадъци и производството на компост и енергия от битови отпадъци бяха сред възможностите за справяне със замърсяването на градовете, обсъдени днес по време на втория семинар, част от конкурса ЕКООБЩИНА 2018 г. Темата на събитието бе „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от разделното събиране до икономическото и енергийното им оползотворяване”. Над 60 представители на местната администрация и партньори на ЕКООБЩИНА обсъдиха заедно с френските експерти управлението на отпадъци и представиха своя опит в превенцията и обмениха ценно ноу-хау в областта на разделното събиране и депониране на битови отпадъци.

 

г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, Г-н Мирослав Янчев, кмет на община Златоград и Милена Иванова, Френско посолство.

 

Домакин на събитието беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. За пореден път той приветства гостите на семинара. Посланикът подчерта важността от обмяната на опит между двете държави и заяви задоволството си от активните действия на двете страни в тази посока.

Гост на събитието бе Николай Кънчев, зам.-министър на околната среда и водите. Той потвърди необходимостта от системи за разделно събиране и третиране на биоразградимите отпадъци. Зам.-министър Кънчев уточни, че постигането на целите за устойчиво управление на отпадъците е възможно и чрез тясното сътрудничество с цялото гражданско общество.

Г-н Пиер Галио, ръководител на отдел „Потребление и превенция“, Агенция за околна среда и контрол върху енергията (ADEME).

Семинарът бе открит от Пиер Галио, ръководител на отдел „Потребление и превенция“, Агенция за околна среда и контрол върху енергията (ADEME). В лекцията си той говори за необходимостта от спиране на изхвърлянето на храни. Според статистика направена от Агенцията, която г-н Галио представлява, французите изхвърлят около 150 кг храна годишно. Според изчисленията това прави 10 млн. изгубени и пропилени продукти. Теоретичната стойност на тези загуби се изчислява на 16 млрд. евро или 36% от бюджета за погасяването на лихвите по френския дълг. Едновременно с това въглеродното въздействие се равнява на 15,3 млн. тона еквивалент на CO2 или на 3 % от всички емисии от дейността в национален мащаб. За справяне с тази ситуация са предприети стъпки за стимулиране на индивидуални и колективни дейности за превенция разхищаването на хранителни продукти. Информираността е от ключово значение, а ангажираността на гражданите е определяща. Резултатите са показателни - на първо място е спестен ресурс с размер от 1 млрд. евро на регион. Икономиите от своя страна водят до повторно инвестиране в продукти с по-добро качество, които ще бъдат по-рядко изхвърляни и неоползотворени.

Вторият френски експерт – г-жа Клоди Клодел, отговорник проекти към дирекция „Отпадъци“ в Европейска метрополия Лил – потвърди, че в нейния регион събирането на хранителни отпадъци е все още една малка част от всички биоотпадъци. За да се справят с това предизвикателство, в метрополия Лил се предприема активна комуникационна кампания. Тя подпомага и експерименталното въвеждане на колективното компостиране на входа на кооперациите и в споделените градинки, в градските зони, където не се прилага разделно събиране на биоотпадъците. В резултат на усилията на местните власти и подкрепата на населението, е постигнато 98,1% оползотворяване на битови отпадъци (общо количество е 660 хил. тона, 1,9% са депонираните неопасни отпадъци); 49,3% е оползотворяване на неорганичната фракция, а енергийното оползотворяване е 48,8%.

Мирослав Янчев, Пиер Галио, Клоди Клодел, дани дЮна.

Мирослав Янчев, кмет на Златоград, лауреат в конкурс ЕКООБЩИНА 2017 в категория „Устойчиво управление на отпадъци“, представи системата за разделно събиране на отпадъците в общината. Тя стартира през 2016 г., с поетапно преминаване от смесена система към система за разделно събиране на отпадъците от типа „От врата на врата“, активна информационна политика и дейности за рециклиране. Резултатите са драстично намаляване на количеството битови отпадъци, депонирани на Регионалното депо. Мирослав Янчев изрази увереността си, че добрите резултати са постигнати благодарение на осъществяването на информационни кампании за отговорно отношение към управлението на отпадъците и недопускане на нерегламентираното им обезвреждане. Ангажирането на гражданите в ежегодните общински доброволчески инициативи за почистване на околната среда е също ключово.

Всички общини могат да подават кандидатури за участие и в петте категории за тазгодишното издание на ЕКООБЩИНА. Крайният срок за изпращане на попълнените въпросници е 31 юли 2018 г. Следващият семинар, част от инициативата ЕКООБЩИНА е посветен на подобряването на енергийната ефективност на обществените сгради и жилищата и ще се проведе на 15 май 2018 г. в сградата на Френския институт.

Конкурс ЕКООБЩИНА се организира от Френското посолство в България в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерството на околната среда и водите. Инициативата е под патронажа на Президента на Република България. Корпоративни партньори на инициативата са „Рено Нисан“ България, Saint-Gobain Weber България, Декатлон България, „Веолия“ България и Регионален фонд за градско развитие .

Интервю с г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, община лауреат в категория "Устойчиво управление на отпадъците", 2017 год.

 

 

Интервю с  Г-н Мирослав Янчев, кмет на община Златоград, община лауреат в категория « Устойчиво управление на битовите отпадъци » 2017 год.

Интервю с г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, община лауреат в категория "Устойчиво управление на отпадъците", 2017 год.

 

 

Във Франция устойчивото управление на водите е факт благодарение на общите усилия на общинските администрации и държавата

Проведе се първият от петте семинара, част от инициативата ЕКООБЩИНА

17 април 2018 г., София. Днес във Френския институт се проведе първият семинар, част от конкурса ЕКООБЩИНА на тема „Оптимизиране на битово-питейното водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води“. Официален гост на откриването бе Николай Кънчев, заместник-министър на околната среда и водите. На семинара присъстваха над 40 представители на местната власт, експерти и партньори на инициативата.

Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, приветства присъстващите на форума. В изказването си той за пореден път благодари на партньорите на инициативата и на представителите на общините, които са превърнали ЕКООБЩИНА в традиция.   

Николай Кънчев поздрави организаторите за третото провеждане на конкурса. Той подчерта, че благодарение на ЕКООБЩИНА двустранните отношения между България и Франция се развиват и надграждат, а доказателство за това е ползотворното сътрудничество между Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район и Агенцията по водите Артоа-Пикардия.

Целта на ЕКООБЩИНА е да оцени добрите практики в българските общини, но и да стимулира местните власти да работят заедно за утвърждаване на един по-устойчив модел на управление.  За да представят опита на Франция в устойчивото управление на водите, гост-лектори на семинара бяха френските експерти Жан-Пол Колен, заместник-председател по водоснабдяването и канализацията на метрополия Лион и Арно Курткюис, началник на служба „Планиране и програми“ в Агенцията по водите Артоа-Пикардия.  

Като представител на метрополия Лион, Жан-Пол Колен разясни механизма, по който местната власт е избрала да управлява ВиК системата си – обществено управление на процеса за пречистване на отпадъчните води и партньорство с частна компания за управлението на водоснабдяването с питейна вода. Той коментира, че всяка община трябва да избере най-подходящия за нея модел, съобразно нуждите на населението, както и възможностите и умението на администрацията да се справя с управлението на тази услуга.

Арно Курткюис представи ролята на регионалната Агенция по водите Артоа-Пикардия, обслужваща население от 4.8 млн. жители. Той наблегна на важността на обединяването на усилията на общините, което във Франция е довело до много добри резултати и устойчивост на управлението на водите. Като успешен пример за сътрудничество на местните власти, г-н Курткюис цитира споделеното финансиране на пречиствателни станции, които ще бъдат използвани от всички.

Специален гост на събитието бе Анастасия Вачева, зам.-кмет на община Павликени, която сподели добрите практики, приложени в града. Павликени е община лауреат в миналогодишното издание на конкурс ЕКООБЩИНА, в категорията „Устойчиво управление на водите“ за град над 10 000 жители. Г-жа Вачева представи Програмата за обновление на водоснабдителната мрежа и оползотворяване на утайките от пречистване на отпадъчни води, която администрацията на общината е разработила. Лектор на събитието бе и Светла Иванова, държавен експерт от Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ на Министерството на околната среда и водите.

Следващият семинар, част от инициативата ЕКООБЩИНА е на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване” и ще се проведе на 24 април 2018 г., от 10 часа в сградата на Френския институт.

Всички общини са поканени да участват в конкурс ЕКООБЩИНА, като могат да подават кандидатури и в петте категории на тазгодишното издание. Крайният срок за изпращане на попълнените въпросници е 31 юли 2018 г.

Конкурс „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерството на околната среда и водите. Инициативата е под патронажа на Президента на Република България. Корпоративни партньори на инициативата са Рено Нисан България, Saint-Gobain Weber България, Декатлон България, Веолия България и Регионален фонд за градско развитие

Жан-Пол Колен, заместник-председател по водоснабдяването и канализацията на метрополия Лион.

Арно Курткюис, началник на служба „Планиране и програми“ в Агенцията по водите Артоа-Пикардия.

Интервю с г-н Арно Валто генерален мениджър "Софийска вода" АД. партньор на Екообщина 2018.

 

Как да се подкрепят българските общини в подобряването на условията на градския живот за техните граждани?

Откриване на третото издание на конкурса „устойчиви градове/екообщина” с организиране на пресконференция на 27 март във Френския институт в България.

Госпожа Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите, и господин Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, участваха в пресконференцията и потвърдиха ангажимента на министерствата да финансират учебните посещения във Франция в полза на българските градове, лауреати на третото издание на конкурса.

Този проект е разработен в партньорство с българските министерства на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, както и с подкрепата на Рено, Веолиа, Сен-Гобен Вебер от 2015 г., а от тази година – и на Декатлон и Регионалния фонд за градско развитие.

Присъствието на 13 медии сред които Нова TV, БТА, Дневник, БНР и Капитал въпреки интензивната медийна дейност поради българското председателство на Съвета на Европейския съюз, показва нарастващия интерес към нашата инициатива от страна на медиите.

Френският посланик, Н.Пр. Ерик Льобедел, откри заседанието, като припомни, че Екообщина е едновременно конкурс, който награждава българските общини, и истинска платформа на българско-френско сътрудничество в областта на „устойчивия и интелигентен град”.

Аспектът „платформа за сътрудничество” беше подчертан и от г-жа Николова, която представи инициативата като „възможност за сътрудничество между публичните власти на нашите две страни по предизвикателствата на устойчивия град, включвайки френски предприятия”.

Посланик Льобедел благодари на заместник-министър Йовев за поетия ангажимент, докато заместник-министър Николова разговаря с г-жа Семова, директор на Сен-Гобен / Вебер за България.

Посланик Льобедел благодари на партньорите, и по-специално на журито, които отделят от времето си и залагат авторитета си по време на селекцията на общините лауреати на базата на попълнените от тях въпросници. Той поздрави с „добре дошли” новите партньори на инициативата – Съюза на урбанистите в България, господин Мигел Санчес, директор на Декатлон България, господин Мартин Заимов, член на борда на Сосиете Женерал България и изпълнителен директор на Регионалния фонд за градско развитие.

Декатлон ще спонсорира новата категория „спорт и гражданско общество”, която ще награди 2 проекта на гражданското общество, които насърчават ценностите на спорта (уважение към правилата и към другите, но също и превъзмогване на себе си) и работят за развитието на физическата активност в страна като България, която е класирана на предпоследно място по спортни практики в Европа.

Посланик Льобедел посреща новия ни партньор г-н Санчес, директор на Декатлон България, в присъствието на г-н Валто, вицепрезидент на Веолиа България.

Регионалният фонд за градско развитие ще спонсорира новата категория „устойчиво управление на публичните пространства”, която ще награди общините, които обновяват уличното осветление, развиват зелени пространства и устройват обществените места, за да направят от тях места за отдих и дейност, а не само пространства за транзитно преминаване.

Освен представителите на Декатлон и на Регионалния фонд за градско развитие, присъстваха още г-н Рьоно Пирел, генерален директор на Рено-Нисан България, г-н Арно Валто, заместник-директор на Веолиа България, както и г-жа Снежана Семова, генерален директор на Вебер (Сен-Гобен) България, за да отбележат продължаването на ангажимента им към френските и българските власти.

Пресконференцията бе закрита с поредица от интервюта, заснети в медиатеката на Френския институт. Това даде възможност да се отразят мненията и гледните точки на представителите на предприятията партньори, допълващи тези на кметовете лауреати от издание 2017. Те ще бъдат основа за създаването на кратки филми, които ще се излъчат от български медии и ще популяризират инициативата. Интервютата скоро ще бъдат публикувани на интернет страницата на конкурса www.ecoobchtina.bg.

 

Начало на конкурса за устойчиви градове, Екообщина 2018

Г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, участва в официалното откриване на #Екообщина2018, в присъствието на г-жа Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите и г-н Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, и Kiril Nikolov - Disl.

Франсоа-Кзавие Кованди, аташе по институционално сътрудничество към Посолството на Франция, за третото издание на конкурса "ЕКООБЩИНА"

http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_dsrzuo0x