Международен младежки конкурс „Нематериално културно наследство: следващото поколение”

 #ShareYouthHeritage

По случай 75 години от създаването на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО (16 ноември 1945 г.) и 65 години от присъединяването на България към ЮНЕСКО, Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа обявява младежки конкурс за документиране и представяне на елементи на нематериалното културно наследство на тема: „Нематериално културно наследство: следващото поколение”. 

Кандидатствайте от 15 май до 15 септември на български или английски език

Повече информация тук 

Уебсайт на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа