Световна премиера на „Речника на франкофоните“

„Речникът на франкофоните“ е дигитален речник, който се поддържа и развива с приноса на потребителите и има за цел да разпространи жизнеността и богатството на френския език по света. Официално представен по повод „Международния ден на Франкофонията“ 2021 и включващ вече 500 000 думи, „Речникът на франкофоните“ разкрива  многоoбразието на френската лексика по света и богаството на Франкофонията. Той включва думи и изрази от 50 страни и 110 географски области.

Речникът може да бъде обогатен с приноса на 300 млн. души, които ежедневно общуват на френски език и поддържат неговата жизненост. Франкофони от целия свят могат да предлагат нови изрази и думи, които да бъдат включени в речника, след тяхното прочитане и одобрение от научен съвет.

„Речникът на франкофоните“ е безплатен. Можете да го откриете на неговия сайт, както и да го изтеглите като мобилно приложение за Android и iOS.