Франкофонски правни дни 2020

 

Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  в сътрудничество с Посолството на Френската република в България и Френския институт имат удоволствието да ви поканят на Франкофонски правни дни 2020, които ще се проведат на 17 и 18 октомври 2020 година в СУ „Св. Климент Охридски“.

Франкофонските правни дни са инициатива, предприета през 2019 година и насочена към консолидирането на устойчиво сътрудничество между юридическите факултети в България и Франция, с оглед постигането на по-богато образователно и научно-изследователско сътрудничество в материята на правото и укрепване на франкофонското партньорство в юридическите среди. 

В рамките на инициативата ще се състои международна конференция на тема „Свободата на словото пред предизвикателствата на XXI век“, в която преподаватели и изследователи от различни юридически факултети в България и Франция, ще се срещнат, за да дискутират какви основни проблеми се очертават пред свободата на словото в XXI век, какви перспективи за развитието на съвременното общество разкриват тези проблеми и чрез какви решения на национално и европейско равнище може да бъде гарантирано ефективното зачитане на това основно положение на демокрацията и правовата държава, определящо за личната и обществена свобода.

Конференцията, посветена на актуалните предизвикателства пред свободата на словото, има за цел да позволи във фокуса на внимание на академичната общност и на обществото в по-широк план, да бъдат поставени значими въпроси на публичното и частното право, на гражданското и наказателното правораздаване, на националната, международната и европейската уредба, които са от решаващо значение за ефективното действие на това фундаментално измерение на европейската демокрация.

В рамките на реализирането на инициативата ще бъде изготвено и специализирано издание на френски и български език, включващо публикации на български и френски изследователи в проблематиката на международната конференция.

Конференцията ще се проведе в 272 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски“ от 10:00 ч.,  при спазване на необходимите предпазни мерки във връзка с COVID-19. Всеки участник следва да носи лична предпазна маска.

Работен език: френски

Програма (PDF, 754 KB)