Биенале по архитектура и градоустройство в Сеул 2021: Покана за набиране на проекти

Биеналето по архитектура и градоустройство в Сеул 2021 (SBAU), отправя международна покана за набиране на проекти.

Ръководено от архитектът-урбанист Доминик Перо, биеналето под надслов "CROSSROADS Building the Resilient City" ще се опита да отговори на сложността на отношенията, които оформят нашите градове, и ще проучи темите и изследванията, които са съществени за практиката и визията на града днес и утре, допринясяйки за създаването на манифест за един по-устойчив град.

 

SBAU 2021 ще отвори пътища за размисъл за града на бъдещето чрез пет възможни посоки.

  • Crossroad 1 (C1) на тема „градоустройство“: ABOVE / BELOW
  • Crossroad 2 (C2) на тема „архитектура“: HERITAGE / MODERN
  • Crossroad 3 (C3) на тема „дизайн“: CRAFT / DIGITAL
  • Crossroad 4 (C4) на тема „пейзаж“: NATURAL / ARTIFICIAL
  • Crossroad 5 (C5) на тема „град“: SAFE / RISK

Тези пет тематични фигури са отправна точка за изложбите “Thematic“ и “Cities“, които ще бъдат сляти в една основна експозиция, както и за международната покана за проекти.

Международната покана за набиране на проекти е отворена за всички експерти: архитекти, урбанисти, ландшафтни архитекти, изследователи, студенти (като членове на някой университетски екип), дизайнери, представители на градовете и др.

Тя ще съдейства за идентифициране на проектите, които могат да бъдат представени в рамките на изложбите “Thematic“ и “Cities“ с намерението да се обединят обектите - реализирани или проектирани в около стотина града по света.

Поканата за набиране на проекти се провежда изцяло онлайн тук в два етапа:

заявка за участие до 30 юни 2020 г./ подаване на кандидатури до 31 юли 2020 г.

 

Представяне на SBAU 2021 (PDF, 4 MB)

Международна покана за набиране на проекти (PDF, 1,27 MB)

 

Снимка: SBAU 2021