Изучаване на френски език: Предлози за място

 

Уважаеми курсисти,

Днес Ви предлагаме да преговорим предлозите за място (dans, sur, à côté de, etc.)

Упражнения (PDF, 318 KB)

 

 

 

 

 

Този урок е предвиден за деца и юноши но може да бъде полезен за всички възрастни от ниво А1 и А2, които биха искали да преговарят.

Приятно учене!

Благодарим на Димана!