Лекция на Александър Баралис : Археологическите проучвания на Лувъра в Черноморието

Le complexe rural de Messarité 4 (5ème-3ème siècle. av. J.-C.), Apollonia du Pont (Sozopol). © L. Damelet (CCJ, CNRS-Université d'Aix- Marseille)

 

Вследствие на заповедта на Министерството на здравеопазването, Ви информираме, че лекцията „Археологическите проучвания на Лувъра в Черноморието: принос към опазването на античното наследство“, която ще бъде водена от Александър Баралис във вторник, 10 март, се ОТМЕНЯ.

 

Френският институт в България Ви кани на лекцията „Археологическите проучвания на Лувъра в Черноморието: принос към опазването на античното наследство“, която ще бъде водена от Александър Баралис, отговорник за прорамата за изследване на Черноморието към отдела за гръцки, етруски и римски антики в Лувъра.

Тя ще се проведе във вторник, 10 март 2020 г. от 18:30 ч. в зала „Славейков“ .

Вход свободен. Превод френски / български

През Античността, Черноморието, след Южна Италия, е втората зона на експанзия на гръцката колонизация.  От средата на VII в. пр. Хр. възникват значими центрове по делтите на реките Дунав, Буг и Днепър, преди да се разпрострат към тракийското крайбрежие. Така чрез контакта с разнообразно население се заражда един нов свят,  пресечна точка на нови идентичности.

От 2014 г. Лувърът започва археологически проучвания по Черноморието. В България неговите екипи работят в тясно сътрудничество с Националния археологически институт с музей към БАН и Археологическия музей в Созопол като изследват античния град Аполония Понтика в Созопол. Благодарение на подкрепата на българското Министерство на културата, разкопките там разкриват година след година историческата траектория на град, процъфтявал в понтийската зона между VI и IV в. пр. Хр.

В Румъния, разкопките, провеждани съвместно с Румънската академия, се фокусират върху град Оргаме, където се изследват околностите на най-старата гръцка колония по Черноморието.

Тези сътрудничества, водени в рамките на Програмата за изследване на Черноморието, свързват двадесет изследователски центъра и университети от осем държави. Те допринасят за изграждането  на европейски изследователски пейзаж като същевременно водят  и до разкриването на значимо културно наследство, чието опазване представлява нарастващо предизвикателство. 

Наскоро провелите се изложби „Епопея на тракийските царе“ в Париж през 2015 г. и „Аполония Понтийска – по стъпките на археолозите“ през 2018 г. в Созопол и през 2018-2019 г. в София, организирани съвместно от Лувъра и българското Министерство на културата, правят това наследство достояние пред широката публика.

Александър Баралис е директор на френско-българските археологически проучвания на Аполония Понтика в Созопол и на френско-румънските археологически проучвания в Оргаме, Юриловка, Румъния, водени в партньорство на Националния арехеологически институт с музей към БАН, Археологическия музей в Созопол и Института за югоизточноевропейски изследвания към Румънската академия. След докторска степен от Университета в Екс-Марсилия, посветена на границите на гръцките градове в Северна Егея, той прави пост докторантура във Френския институт за анатолийски изследвания (IFEA, Истанбул), след което ръководи програмата на Националната агенция за изследвания „Понт-Евксин“. Куратор на изложбите „Епопея на тракийските царе“ (Лувър, 2015 г.) и „Аполония Понтийска – по стъпките на археолозите“ (Созопол и София, 2018-2019 г.), той отговаря за прорамата за изследване на Черноморието към отдела за гръцки, етруски и римски антики в Лувъра.