Набиране на кандидатури: Къща на студентите франкофони в Париж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университетската агенция на Франкофонията (УАФ) обявява набиране на кандидатури за « Къщата на студентите франкофони » в Париж.

През септември 2020 г. „Къща на студентите франкофони“ ще бъде отворена в Cité internationale de Paris (CIUP) в Париж в рамките на партньорство с Университетската агенция на Франкофонията (УАФ). Къщата ще разполага с 150 обзаведени студиа за най-добрите студенти, преподаватели /изследователи франкофони.

Кандидатите, които отговарят на изброените условия могат да подадат документи, за да получат настаняване. Бенефициентите ще бъдат избрани от комисия.

Живущите трябва да плащат месечен наем от около 620 €. Настаняването може да бъде подпомогнато чрез персонализирана помощ « Aide Personnalisée au Logement » (APL) със сума до 200 €.

Условия за кандидастване:

1.       Ако кандидатът е студент/ка, той/тя трябва да:

  • Трябва да са записани в програма за магистри или докторанти във висше учебно заведение в региона на Ил-дьо-Франс, член на УАФ
  • Трябва да бъде за първи път на френска територия
  • Да е дипломиран/а във висше учебно заведение, член на УАФ

2.       Ако кандидатът/ката е университетски преподавател / изследовател, той/тя трябва да бъдат по програма за постдокторска мобилност от висше учебно заведение, член на УАФ към висше учебно заведение в региона на Ил-дьо-Франс, също член на УАФ. 

Повече информация

 

Снимка и текст : Agence universitaire de la Francophonie