Покана за набиране на проектни предложения: „Езици в диалог“

Международната организация на Франкофонията обявява началото на инициативата „Езици в диалог“, която има за цел да насърчи езиковото разнообразие като основен елемент на културното многообразие.

Инициативата е насочена към асоциации, културни предприятия, изследователски организации, издателства, частни или публични, които организират дейности, целящи популяризирането на езиковото разнообразие във франкофонското пространство.

Проектни предложения в четири посоки на действие:

  • изработването на съдържание и инструменти (речници, атласи, дигитални инструменти за повишаване на осведомеността за френския език в неговото многообразие и др.)
  • обучения (организиране на ателиета и обучения за изучаване и преподаване на езици и др.)
  • обмена на експертиза в мрежа (участие в научни конференции, инициативи за насърчаване на многоезичието и др.)
  • застъпничество (издателски проекти за насърчаване на многоезичието, подкрепа за пространства за честване на езиковото многообразие и др.)

Проектите се подават по пощата в 1 екземпляр, придружен с дигитално копие на имейл: diversites@francophonie.org. Краен срок до: 28 февруари, петък, 2020 г.

Формуляр за представяне на проект (379 KB)

Повече информация