КОНКУРС 2020 НА LE FRESNOY- Национално студио за съвременни изкуства

 

Le Fresnoy  - Национално студио за съвременни изкуства обявява конкурс за набиране на кандидатури за своя двугодишен курс на обучение.

Краен срок за кандидатстване: 22 април 2020 г.

Националното студио си поставя за цел да даде възможност на млади творци да реализират свои творби с професионална техника, под режисурата на известни артисти и в широк спектър от различни изразни средства.

Процедурата за кандидатстване е отворена за всички кандидати, независимо от техния пол и националност, на възраст до 35 години, в годината на кандидатстване (родени след 31 декември 1984 г.).

Кандидатите трябва да удостоверят ниво на образование:

  • или средно образование плюс 5 години обучение, удостоверено с диплома или звание;
  • или средно образование плюс 7 години артистичен или професионален опит

Кандидатите трябва да владеят говоримо френски или английски език. Всички етапи на процедурата на селекция (документи и устно интервю) могат да бъдат на френски или английски език според предпочитанията на кандидата. След прием обучението в Le Fresnoy e на френски език.

Процедурата за кандидатстване е безплатна. Разходите за път и престой във връзка с конкурса за прием са за сметка на кандидатите.

Пълна информация за процедурата за кандидатстване

 

Източник: Le Fresnoy  - Национално студио за съвременни изкуства