Френската награда за поезия Аполинер за българската писателка Аксиния Михайлова

78

На 5-ти ноември в Париж, българската поетеса Аксиния Михайлова бе удостоена с най-престижната френска награда за поезия Аполинер (еквивалент на Гонкур), за стихосбирката си "Ciel à Perdre" (издателтво Gallimard)