Бернар Серкилини - Лекция за феминизацията на имената

Известният френски лингвист Бернар Серкилини ще изнесе лекция, посветена на феминизация на имената на професиите и ще представи своята книга "Le Ministre est enceinte ou la grande querelle de la féminisation des noms" ("Министърът е бременна или голямата кавга за феминизарането на имената").

8 март, 10:00 ч., зала, Северно крило, ет. 2 , СУ "Св. Климент Охридски"