Литературна вечер - Отворени книги

 

Френският институт и издателство „Колибри“ ви канят на литературната вечер „Отворени книги“, посветена на поредицата френско-български и българско-френски речници, и в частност, на двата тома, публикувани неотдавна: Френско-български и Българско-френски речник под общата редакция на Асен Чаушев.

 

От създаването си преди трийсет години, издателство „Колибри“ публикува внушителна поредица от различни по обем и от различни автори френско-български и българско-френски речници. Към тях трябва да добавим тематичните речници  и речниците на френския разговорен език.

Перлата в поредицата обаче са излезлите неотдавна „Френско-български речник“ и „Българско-френски речник“, дело на колектив преподаватели от Катедрата „Романистика“ под общата редакция на Асен Чаушев.

Словникът на първия съдържа 65 000 думи, а на втория – 70 000.

Тези речници са полезни за всички, които изучават задълбочено или си служат професионално с френския език.

           

Речниците ще бъдат представени от Асен Чаушев, доцент в Софийския университет „Свети Климент Охридски“

Модератор: Албена Шарбанова

 

12 юни 2018, вторник, от 18,30 ч.

Медиатеката на Френския институт

Пл. „Славейков“ 3