Нощ Пловдив 2017

Нощ Пловдив ще се проведе на 15-16-17 септември. Сред многобройните събития, които публиката може да види в рамките на Нощта, ние вие предлагаме специално Alphaloop, оригинален френски пърформанс за виртуално пътуване в градското пространство...

R2.0_Alphaloop

Различни места в градското пространство (за информация Детмаг Снежанка,
ул. Райко Даскалов 29)

15, 16 и 17 Септември

от 16:00 до 01:00, тръгване на всеки час

Художествен ръководител: Аделин Швайцер
Изпълнение: Фред Сеше
Визуален артист: NAO (Наоюки Танака)
Изхождайки от постулата, че не съществува реалност, а само съвкупност от парадигми, които влияят на възприятията ни за реалност и определят вързката ни с околния свят, AR2.0_Alphaloop изследва тази проблематика, като преиначава традиционната употреба на мобилните телефони чрез интерактивен, поглъщащ, подвижен експеримент.


Тази протеза за общуване се превръща в изкуствен орган за възприятие, който замества възприятията на всеки потребител. Така общественото пространство става театър на странен технологичен ритуал, който отваря някои задни вратички през реалността.


По време на НОЩ/Пловдив групи от по пет участници ще могат да се записват за 25-минутна разходка из града. Имейл за записване participants.night@openarts.info

*С подкрепата на Френския институт в България и европейската платформа за изкуство в публичното пространство In Situ

http://night.bg/