Брамс-специален концерт

15 юни 2017 г. от 19:00 до 21:00

Зала България

Жан-Жак Канторов - диригент
Светлин Русев - цигулка
Франсоа Салк - виолончело

Йоханес БРАМС (1833-1897) - Концерт за цигулка и оркестър D-Dur, oп. 77 (1878)

Йоханес БРАМС - Концерт за цигулка, виолончело и оркестър A-moll, oп. 102 (1887)