Валдхорнов концерт: 80 години около света

Държавна Музикална Академия "Панчо Владигеров" и Френският институт

представят

Валдхорнов концерт

80 години около света

със специалното участие на

проф. Даниел Бург - Франция и студенти от Майсторския клас на Даниел Бург

J’aime le son du cor, le soir, au fond des bois   

 Alfred de Vigny

В програмата произведения за валдхорна от В.А.Моцарт, Е. Боца, Х.Хюблер, Д.Бург, А. Шилклопер В. Джамбазов, Х. Павлов 

30 април 2017 г. 17.00 ч. 

Зала НМА ,,П.Владигеров” 

бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94