Когато науката разследва:науката в услуга на полицията!

Срещите на бъдещето“ е поредица от дебати, организирани от Френския институт, които ще засегнат предизвикателствата на нашето време, представени по общодостъпен начин от водещи учени.

Срещите на бъдещето се фокусират върху настоящите и бъдещите промени, които се случват със света и обществата ни, и ще търсят отговори за новите предизвикателства, пред които се изправяме, с акцент върху иновациите, технологичния прогрес и обещаващия успех на научноизследователската дейност, които биха могли да допринесат за по-добрия живот на обществата ни, или пък обратно – да ни отчуждят.

 

Публичен дебат на тема „Когато науката разследва: науката в услуга на полицията!“, ще се проведе на 10 април (понеделник), от 18.30 до 20.00 ч. във Френския институт. Г-жа Ефи Манзони и г-жа Здравка Кръстева ще говорят за новите постижения в криминалистиката: как идентифицираме престъпниците днес? Как се развиват техниките и оборудването на научната полиция? Ефикасно ли е психологическото профилиране на престъпниците? Как научните доказателства влияят на правосъдието? Това са само някои от въпросите, които ще бъдат засегнати по време на дебата.

 

В сутрешните часове от 10.30 до 11ч. на вълните на Българското национално радио в предаването „Хоризонт до обед“ г-жа Манзони и г-жа Кръстева ще дебатират по същата тема с журналистката Ирина Недева.

 

________________________________

Ефи Манзони е инженер в техническо-научната полиция в Централната дирекция на съдебната полиция във Франция.

Здравка Кръстева е доктор по право, специалност „Криминалистика“. В момента е преподавател в Софийския университет.