Европа: протекционизъм или свободен обмен?

Втори дебат от поредицата

Нашата Европа: каква Европа искаме ние?“

4 април 2017 (вторник)
18.30-20.00 ч.

Дебат във Френския институт в България
пл. Славейков 3, София 1000

Осигурен е симултанен превод, вход свободен

 

 

Френският институт в България има удоволствието да посрещне Дени Терсен, признат френски експерт в областта на търговската политика, виден специалист по глобализация, иновация и търговия. Той ще дебатира с Красен Станчев – директор на Института за пазарна икономика и с професор Боян Дуранкев от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Още от възникването на европейския проект, икономиката заема ключова позиция в изграждащия се Европейски съюз. Със създаването на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), основоположниците на ЕС превърнаха икономиката в двигател на европейското изграждане. Шестдесет години след основаването на обединена Европа, европейската икономика се изправя пред множество предизвикателства: икономическата криза от 2008 г., засилването на популистката вълна, с риск да се сложи край на свободния обмен, а също и CETA, което разедини европейските политически елити.

Докато различните форми на протекционизъм и агресивните търговски политики се разрастват в световен план, каква е адекватната реакция на Европейския съюз? Как да се защитят европейските интереси? Европа дълго време действаше по правилата на Световната търговска организация и на мултилатерализма, но как днес да противостои на мощната американска и азиатска конкуренция? Как да се противопостави на САЩ, желаещи да прокарат интересите си, налагайки митнически такси върху много продукти с цел защита на американската икономика? Трябва ли Европа да отстъпи на изкушението на протекционизма?