Предизвикателството: 1 милион приятели на Алианс Франсез

От 1883г. насам Алианс Франсез разпространява ценностите на френския език и култура в цял свят.

Днес има 816 френски алианса в 134 страни. Те представляват най–голямото училище за изучаване на френски език в света с близо 560 000 обучаващи се, както и най–голямата фондация в сферата на културата, която със своите програми и събития събира близо 4 милиона посетители.

Фондацията Алианс Франсез лансира инициативата „Предизвикателството: 1 милион приятели на Алианс Франсез“. Целта й е да събере общност от 1 милион приятели, които се вълнуват за бъдещето на френския език и Франкофонията.

Включете се на: amisalliancefr.org
Facebook : Les amis de l’Alliance française
Twitter: amisalliancefr

Френските алианси в България