Международна конференция "Управление на ресурсите и мениджмънт" , 19-20 септември 2014

София, България

Организирана от Франкофонския институт за администрация и управление (ФИАУ) в партньорство с Нов български университет (НБУ), Икономическия институт към Българска Академия на науките (БАН) и Представителството на Университетската Агенция на Франкофонията  (УАФ) в София.

За повече информация относно съдържанието, темите, сроковете за кандидатстване и записване, моля посетете уебсайта на конференцията:

 http://evenement.refer.bg/
 

Предложенията ще бъдат оценявани от международен научен комитет и ще бъдат публикувани в сборник доклади от конференцията.