Културното наследство: достъпно, поддържано и защитено !

Конференция - дебат на тема

Културното наследство: достъпно, поддържано и защитено !

28 септември 2016 (сряда),

18.30 – 20.00ч.

Червената къща, ул. Любен Каравелов №15, София 1142

Вход свободен, симултанен превод френски/български
Резервирайте място на:
http://www.redhouse-sofia.org/Event.aspx?id=14282


С участието на :
Дени Гранжан, Висше училище по архитектура, Нанси
Тодор Кръстев, Икомос България
Бони Петрунова, зам. министър на културата
Константина Пехливанова, архитект
Дебата ще води Ирина Недева, БНР

Афиш

Презентация

Проблемът с разрушаването, а по-късно и с опожаряването на тютюневите складове в Пловдив за пореден път фокусираха общественото внимание в темата за културното наследство и националните паметници на културата. Промените в законодателството по темата, които предвиждат по-големи правомощия на общините в управлението на културното наследство предизвикаха различни реакции на отделните гилдии, а разрушаването на сгради с културно национално значение мобилизираха различни граждански групи в акции по спасяване на сгради, застрашени от унищожаване. Докъде държавата може да се намесва когато културни паметници от национално значение са частна собственост? До каква степен е допустима промяна на конструкция, материали, съобразяване с енергийните изисквания на съвременните сгради или пък промяна на предназначението на една или друга сграда? Централизация на решенията по културното наследство или децентрализация на регионален принцип е по-доброто решение?
Как държава като Франция намира баланса между държавата и нейната функция по опазване на културното наследство, гражданите, като изразители на обществения интерес и собствениците/инвеститорите, като представители на частния интерес?