ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – ИНОВАТИВНИ МЕНИДЖМЪНТ ПРАКТИКИ

323

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – ИНОВАТИВНИ МЕНИДЖМЪНТ ПРАКТИКИ

 

16 септември 2016  /  9.00-17.00

 Френски институт

пл. Славейков 3 – София 1000

Може да изтеглите програмата от тук

 Вход свободен

Симултанен превод на френски и български език

 

Иновацията е движещата сила на икономическото развитие. Днес тя е в сърцето на размисъла и практиките в мениджмънта, особено в областта на човешките ресурси. Необходимостта от подновяване на подходите и на методите в управлението на човешки ресурси в известна степен се дължи на новите възможности, откриващи се с развитието на технологиите, най-вече при управлението на данните, но също е свързана и с предефиниране на връзката между индивида и организацията.

 

Организацията приема социална отговорност, а човешката личност би трябвало да е в центъра на вниманието му. Следователно епохата на „управлението на персонала“ е вече отживяла; старите техники трябва да отстъпят място на иновативните подходи, базирани изключително върху ангажираността на индивида и достойното оценяване на неговите дейности.

 

Конференцията ще засегне настоящите и бъдещите предизвикателства пред управлението на човешките ресурси и ще акцентира върху иновативните практики в тази сфера. Новите подходи, които ще бъдат представени и дискутирани, ще се опират изцяло на опита на професионалистите. Те са свързани с новите изисквания на организациите, които вече не се фокусират единствено върху качествата на индивида, а целят развитието на талантите и повишаване на мотивацията на работещите в екип за една обща цел.

 

 

ПРОГРАМА                                                      

 

8.30 – 9.00

Регистрация на участниците

 

9.00 – 9.30

Откриване

 

Жан-Жак Сегара, аташе по университетското сътрудничество, Френски институт

Ганчо Попов, управител, Personal Consult

Детелина Смилкова, председател на Българската асоциация за управление на хора

Проф. Георги Михов, ректор, Технически университет  - София (очаква се потвърждение)

Стефан Делае, председател на УС, Френско-българска търговска и индустриална камара

 

 

9.30 – 10.30

Встъпителна конференция

Иновацията в менидмънта на човешки ресурси: френският опит

Модератор: Стефан Делае, председател на УС, Френско-българска търговска и индустриална камара

проф. Шарл-Анри Бесер-де-Ор

Иновациите в управлението на ЧР: съвременни тенденции във функционирането на ЧР и в управлението на човешкия капитал.

Професор, HEC Paris

Фредерик Оже

Управление на талантите: последните тенденции

Заместник-председател по управление на талантите, Altran

 

10.30 – 11.00

Кафе-пауза

 

11.00 – 12.30

Тематичен модул 1

Човешки ресурси: изискванията на бизнеса днес

Модератор: проф. Нако Стефанов, Национален български университет "Трета възраст"

Милен Великов

„Споделяне на добри HR практики за по-добър иновативен мениджмънт по примера на Актавис“

Мениджър "Човешки ресурси", Актавис

проф.д-р Любомир Стефанов

„Маркетинг на човешките ресурси - иновативен подход към управлението на хората в организациите“

УНСС и София Консултинг

Анета Младенова

„Емоционалната интелигентност и доверие на работното място“

ОДМ Консултинг

 

Антония Парапанова

„Иновации и практики в успешната екипна работа“

 

Amaze

 

Мариана Банчева

„ Иновативно управление на знанието – сертифицираща програма за експерти в Schneider Electric"

Ръководител ЧР, Шнайдер Електрик - България

Георги Гушлеков

„Загадката иновативна среда“

Управител, Асоциация за иновативно развитие

                        

12.30 – 13.30

Обедна пауза

13.30 – 15.00

Тематичен модул 2

Привличане, подбор и развиване на талантите: новите предизвикателства

Модератор: Капка Стойкова, Българска асоциация за управление на хора

д-р Томчо Томов

„Компетентностно базирано управление на човешките ресурси“

БСК – Директор национален център за оценка на компетентностите

проф.д-р инж. Димитър Дамянов

"Изисквания към подготовката на кадрите за интелигентните производства"

Технически университет  - София

Павлина Цветанова

"Текучеството в оперативните звена е лесно разрешим проблем"

Управител, Supply Chain

доц. Анастас Кехайов

„Персоналът – тясното място на реалния сектор, как да го разширим“

Управител, Алфа Куолити България ЕООД

Жана Йорданова

 

„Надпревара за таланти: Как да победим, използвайки онлайн система за тестване?“

Balkan Talent

Явор Гочев

„Една успешна инициатива за привличането на млади специалисти от Европа в България“

Български кариерен форум

 

15.00 – 15.30

Кафе-пауза

 

15.30 – 17.00

Тематичен модул 3

Лидерство и мотивация: ключови фактори за ангажираността на служителите

Модератор : проф. д.ик.н. инж. Кирил Ангелов, Технически университет - София

Александър Кръстев

“Лидерство 2.0 - от онлайн влиянието до реалния бизнес успех”

PR Консултант

 

Меглена Темелкова

 

„Екипното взаимодействие в работна среда – предпоставка за развитието на лидерския потенциал на организацията“

Варненски свободен университет

Диляна Дочева

„Доверието –глобалната валута на бизнеса“

Franklin Covey

Лили Василева

 

„Общуването, което ни мотивира
Под заглавие: „Интерперсоналната комуникация в организацията и  връзката й с мотивацията на човешките ресурси

МЛС Интернешънал Консултинг Груп ООД

Борис Колев

„Роля на корпоративната социална отговорност в управлението и мотивацията на персонала“

Изпълнителен директор CSR Bulgaria

проф. Веселин Благоев

 

„Мотивация за повишаване на производителността на Millenials (Поколение У) и фирмените политики. Може ли да се намери компромис?“

Заместник-ректор, Интернешънъл Юнивърсити колидж

Христо Късовски

„Ключови умения за мениджмънт или как да превърнем добрите намерения в дела“

Мениджър обучения в ICAP Bulgaria