Конкурс за писане на поезия на френски "Силата на думите"

За пълния регламент, моля да последвате следния линк на френски език.